Lobster Totem

Lobster totem symbolizuje nezávislost a samotu, dlouhověkost a regeneraci. Aby humr rostl, musí se zbavit skořápek. Žijí životy ústraní, skrývají se na mořském dně mezi skalami a mořskými řasami.

jejich životnost je dlouhá, až 50 let a rostou nepřetržitě po celý svůj životní cyklus.

vodní tvorové mluví o vášni, emocích, vnitřním já. Humr hovoří o potřebě zbavit se naší vnější skořápky, jít dovnitř, protože klíče k osobnímu růstu leží v našem vnitřním světě. Ti, kteří hledají, také neustále rostou.

osobní reflexe …

když vidíte humra jako své totemové zvíře, mluví o potřebě dbát na své vlastní instinkty a vnitřní moudrost a nespoléhat se tolik na názory vnějšího světa. Lobster vám řekne, abyste nenechali ostatní definovat vás, osvobodit se od omezení a pokračovat v růstu po celý život.

humr hovoří o potřebě hledat útěchu v samotě, věnovat čas lepšímu pochopení své hlubší povahy a najdete skutečné naplnění.

Lobster Dream symbolika

živí humři ve snech symbolizují potenciální nadcházející potíže. Pokud jíte humra ve snu, říká se, že symbolizuje něco ztraceného, co bylo nalezeno nebo vráceno.

z 700 000 narozených přežijí pouze 3%. Humři mají také velmi dlouhou životnost. Další informace naleznete níže.