Louis Antoine de Bougainville

Circumnavigation of the World

na palubě fregaty Boudeuse a doprovázen skladem Étoile, Bougainville vyplul z Nantes v listopadu 1766. Kolem Magellanského průlivu překročil Pacifik přes Tahiti, které pojmenoval New Cytheria a které romanticky popsal. Plavil se na Samoa, kterou nazval skupina navigátorů, a na Nové Hebridy, které nazval Velké Kyklady. Odtud, pohybující se na západ, byl odvrácen od australského pobřeží asi 100 mil východně od Cooktownu nebezpečnými útesy.

Bougainville pak zamířil na sever korálovým mořem, po potížích s větry obešel Novou Guineu a odplul domů, dotkl se Solomonů, Moluccas a Batavia a 16.Března 1769 dosáhl Saint-Malo. Stal se tak prvním Francouzem, který obeplul zeměkouli, a přestože žádný z jeho objevů neměl zásadní význam, získal mnoho užitečných informací a prestiže. Přehledný příběh, který publikoval v roce 1771, přitahoval velkou pozornost a posílil víru v koncept “ ušlechtilého divocha.“