Lupus miliaris disseminatus faciei

Lupus miliaris disseminatus faciei, také známý jako acne agminata, je onemocnění s podobným vzhledem jako acne vulgaris. Příčina LMDF není známa.

Lupus miliaris diseminatus faciei

další názvy

LMDF

Lupus miliaris diseminatus faciei(LMDF)-Dermatol Sinica 2007;25 (2)175-176-2.png

specialita

dermatologie

LMDF se obvykle vyskytuje na obličeji, ale byly hlášeny extrafaciální prezentace. Mycobacterium tuberculosis nebo její produkty mohou způsobit kaseózní nekrózu, a tak možná jednu z několika možných příčin. Někteří autoři považují LMDF za variantu granulomatózní růžovky nebo prezentaci související s demodexovou folikulitidou. Jiní to navrhují jako novou nezávislou entitu a navrhli nový termín: idiopatické granulomy obličeje s regresivním vývojem. Misago et al. postulovaná LMDF jako běžná dospělá forma, dětská granulomatózní periorifiální dermatitida jako vzácná dětská forma a periorální dermatitida jako zvláštní forma zhoršená lokálními kortikosteroidy. Pro léčbu LMDF nejsou k dispozici žádné randomizované kontrolované studie.

obvyklou léčbou první linie jsou perorální tetracykliny s proměnlivou mírou úspěšnosti. Dapson, nízkodávkový prednisolon, klofazimin a isotretinoin byly v některých případech zkoušeny. Ukázalo se, že diodový laser 1450 nm zlepšuje LMDF.