lupus-Spojené pankreatitida

u řady pacientů s lupusem se objevují epizody akutní „idiopatické“ pankreatitidy, které nesouvisejí se známými příčinami mechanické obstrukce pankreatického kanálu nebo toxicko-metabolické etiologie. Tato pankreatitida spojená s lupusem je vzácná. Odhadovaný roční výskyt byl 0.4–1.1/1000 pacienti s lupusem. V literatuře bylo nalezeno podrobné popisy tohoto stavu u 77 pacientů s lupusem. Jejich střední věk byl 27 a 88% byly ženy. Bolest břicha byla nejčastějším příznakem souvisejícím s pankreatitidou (88%). U 97% byla diagnóza pankreatitidy založena na laboratorních důkazech zvýšené sérové amylázy nebo lipázy. Většina případů nesouvisela s léčbou steroidy nebo azathioprinem. Většina pacientů (84%) měla v době pankreatitidy aktivní lupus. Úmrtnost byla 27%, vyšší než u pankreatitidy spojené se SLE. Aktivní lupus a několik biochemických abnormalit, ale ne léčba steroidy nebo azathioprinem, byly významně spojeny se zvýšenou mortalitou. Léčba steroidy snížila úmrtnost o 67% ve srovnání s neléčenými pacienty.