Nová studie zkoumá cerebrovaskulární příhody u pacientů s lupusem

vedená Johnem Hanlym, MD, FRCPC, revmatologem v centru zdravotních služeb královny Alžběty II a profesorem revmatologie na Dalhousie University Medical School, Halifax, Nové Skotsko, Kanada, studie se snažila identifikovat frekvenci, charakteristiky a výsledky cerebrovaskulárních příhod, stejně jako klinické a autoprotilátkové asociace, v multietnické / rasové počáteční kohortě pacientů se SLE. Dr. Hanly studuje vliv lupusu na nervový systém více než 30 let a jeho výzkum zkoumá, které problémy souvisejí s lupusem a které nikoli. Odpovědi ovlivní prognózu a léčbu pacientů s lupusem.

“ zjistili jsme, že cerebrovaskulární příhody, jako je mrtvice a přechodná ischémie, jsou čtvrtou nejčastější neuropsychiatrickou příhodou u pacientů se SLE s prevalencí 4, 5%,“ říká Dr. Hanly. „Zjistili jsme také, že většina cerebrovaskulárních příhod, zejména těch, které se vyskytují na počátku onemocnění, může být přímo přičítána lupusu samotnému spíše než ateroskleróze.“