papež Lev IX

papež Lev IX, rozený Bruno z Egisheim-Dagsburg, byl římským biskupem a vládcem papežských států od 12. února 1049 do své smrti v roce 1054. Lev IX je široce považován za historicky nejvýznamnější německý papež středověku; byl nápomocný při srážení velkého rozkolu z roku 1054, považovaného za zlom, ve kterém se katolická a pravoslavná církev formálně oddělila.
Leo IX upřednostňoval tradiční morálku ve své reformaci katolické církve. Jedním z jeho prvních veřejných aktů bylo uspořádat Velikonoční synodu roku 1049; připojil se k císaři Jindřichu III. v Sasku a doprovázel ho do Kolína nad Rýnem a cách. Svolal také zasedání vyššího duchovenstva v Remeši, na kterém bylo přijato několik důležitých reformních dekretů. V Mohuči uspořádal koncil, na kterém byli zastoupeni italští a francouzští i němečtí duchovní a byli přítomni velvyslanci byzantského císaře. I zde byly hlavní záležitosti řešeny simony a manželství duchovenstva. Katolická církev ho považuje za svatého, jeho svátek se slaví 19.Dubna.