typy trustů ve Virginii

typy trustů ve Virginii jsou důležitým a mocným nástrojem, který může mnoho jednotlivců a rodin těžit ze začlenění do svých majetkových plánů. Ve Virginii, několik různých typů trustů lze použít k dosažení vašich konkrétních cílů plánování nemovitostí. Ačkoli různé trusty mají jedinečné funkce, všechny obsahují stejné základní složky, jako je zřizovatel, správce a příjemci. Osadník je tvůrcem důvěry. Promluvte si s kvalifikovaným trusts právník zahájit proces plánování. Mohou vám pomoci pochopit důležitost vytvoření důvěry pro budoucnost vaší rodiny.

definování role správce

správce je pověřen správou důvěry a prováděním podmínek důvěry. Příjemci obdrží výhodu ze svěřeneckého majetku. Podle práva Virginie, příjemcem může být osoba, zvíře nebo charita.

některé často používané typy trustů ve Virginii zahrnují:

  • odvolatelné Living Trusts
  • neodvolatelné Trusts
  • Testamentary Trusts
  • Pet Trusts
  • charitativní Trusts

realitní plánování právníci úzce spolupracují se svými klienty, aby pomohli určit důvěru, která je pro ně vhodná.

odvolatelné Living Trust

odvolatelný living trust může být změněn nebo zrušen kdykoli během života zřizovatele. Jednou z výhod při rozdělování něčího majetku pomocí odvolatelného living trustu je vyhýbání se dědictví. Ve Virginii, každý jednotlivec, který zemře vlastnící majetek jediným jménem, bude podroben dědickému procesu, který je veřejný, nákladné a časově náročné. Nakloněním majetku ve jménu odvolatelné živé důvěry, někdo se může vyhnout dědictví a udržet dispozice svého majetku v soukromí.

odvolatelný living trust může také poskytnout mechanismus pro správu majetku během svého života v případě, že se někdo stane neschopným a nebude schopen spravovat své záležitosti. Pokud mají malé děti, odvolatelná living trust poskytuje prostředek pro správu majetku ve prospěch svých dětí v případě, že zemřou, když jsou nezletilí. Trusty mohou určit věk, ve kterém mohou děti získat dědictví.

co je neodvolatelná důvěra?

na rozdíl od odvolatelného living trustu, který lze kdykoli změnit nebo ukončit, nelze neodvolatelné typy trustů ve Virginii změnit. Neodvolatelný nástroj důvěry je trvalý. Ačkoli Virginie neukládá daň z nemovitosti na státní úrovni, obyvatelé Virginie podléhající federální dani z nemovitosti mohou zvážit použití neodvolatelné důvěry jako nástroje pro plánování daní, který pomůže minimalizovat daňovou povinnost z nemovitosti. Od roku 2017 je osvobození federální daně z nemovitostí 5, 49 milionu USD na jednotlivce.

Testamentary Trusts

zatímco většina typů trustů ve Virginii je jejich vlastním nezávislým právním dokumentem, testamentary trust je vytvořen v rámci jejich poslední vůle a závěti. Protože důvěra je součástí jejich vůle, podléhá Soudnímu dohledu. Zákonná důvěra nabývá účinnosti smrtí zřizovatele. V důsledku toho nelze tento typ důvěry použít ke správě aktiv během životnosti zřizovatele.

Pet Trusts

mnoho lidí považuje své domácí mazlíčky za součást své rodiny a chtěli by je zajistit ve svých majetkových plánech. Virginie přijala zákon, který povoluje vytvoření trustů ve prospěch zvířat. Ať už je milovaným zvířetem kočka, pes, pták nebo kůň, lidé mohou pomocí důvěry domácích zvířat pojmenovat správce a vyčlenit peníze, které mají být použity ve prospěch svých zvířat během jejich života.

charitativní trusty

pokud chcete do svého plánu nemovitostí začlenit charitativní dar, můžete vytvořit důvěru, která bude použita pro charitativní účely nebo ve prospěch konkrétní charitativní organizace. Některé příklady platných charitativních účelů zahrnují ty, které podporují vzdělávání, umění, zdraví, kulturu nebo náboženství. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké typy trustů ve Virginii vám pomohou nejlépe dosáhnout vašich cílů plánování nemovitostí, kontaktujte právníky pro plánování nemovitostí.