Hummer Totem

hummer totem symboliserer uafhængighed og ensomhed, lang levetid og regenerering. For at en hummer skal vokse, skal de kaste deres skaller. De lever liv af afsondrethed, gemmer sig på havbunden blandt klipperne og tang.

deres levetid er lang, op til 50 år, og de vokser kontinuerligt gennem hele deres livscyklus.

vandvæsener taler om lidenskab, følelser, det indre selv. Hummeren taler om behovet for at kaste vores ydre skal, at gå ind, da nøglerne til personlig vækst ligger i vores indre verden. De, der søger, vokser også konstant.

personlig refleksion …

når du ser en Hummer som dit totemdyr, taler det om behovet for at være opmærksom på dine egne instinkter og indre visdom og ikke stole så meget på den ydre verdens meninger. Hummer fortæller dig at ikke lade andre definere dig, bryde fri fra begrænsning og forfølge fortsat vækst i hele dit liv.

Hummer taler om et behov for at søge trøst i ensomhed, tage den tid til bedre at forstå din dybere natur, og du vil finde ægte opfyldelse.

Hummer drøm symbolik

levende hummer i drømme symboliserer potentielle kommende vanskeligheder. Hvis du spiser en hummer i en drøm, siges det at symbolisere noget tabt at blive fundet eller returneret til dig.

ud af 700.000 fødte vil kun 3% overleve. Hummer har også meget lang levetid. Læs mere nedenfor.