lavenergielektrondiffraktion med energiopløsning

lavenergielektrondiffraktion (LEED) er en veletableret teknik til evaluering af overfladeatomarrangementet. Oplysningerne er afledt af de elastisk spredte elektroner. Normalt antages den termiske diffuse baggrund mellem diffraktionspletter at være konstant og trækkes som en konstant. For spotprofilanalyse, som giver arrangementet af enheder som øer eller domæner, skal den elastiske intensitet måles i hele Brillouin-området. De sædvanlige LEED-systemer (med energiopløsning på nogle eV) kan ikke skelne mellem elastisk og termisk diffus spredning. Til dette formål er der udviklet et nyt instrument. Vi kombinerede afbøjningsenheden fra et højopløsnings‐LEED‐system med 127 liter-analysator fra et højopløsnings-elektron-energitabsspektrometer (ål) på en passende måde. Det nye instrument blev kontrolleret med Si(111), Al(111) og Al (111)+O2 overflade. Energiopløsningen (Kriste=6,7 meV) tillader adskillelse af en stor del af fonontab. Momentumopløsningen (overførselsbredde 150 nm) er den samme som andre LEED‐systemer med høj opløsning. Som et resultat præsenteres det første LEED‐system med både høj momentum og høj energiopløsning (ELS-LEED).