Lupus-associeret pancreatitis

et antal lupuspatienter Udvikler episoder med akut “idiopatisk” pancreatitis, der ikke er relateret til de kendte årsager til mekanisk obstruktion af bugspytkirtelkanalen eller toksisk-metaboliske etiologier. Denne lupus-associerede pancreatitis er sjælden. Den anslåede årlige forekomst var 0.4–1.1/1000 lupus patienter. En litteratursøgning fandt detaljerede beskrivelser af denne tilstand hos 77 lupuspatienter. Deres medianalder var 27, og 88% var kvinder. Mavesmerter var det hyppigste symptom på pancreatitis (88%). Hos 97% var diagnosen pancreatitis baseret på laboratoriebevis for forhøjet serumamylase eller lipase. De fleste tilfælde var ikke relateret til behandling med steroider eller acathioprin. De fleste af patienterne (84%) havde aktiv lupus på tidspunktet for pancreatitis. Dødeligheden var 27%, højere end ved ikke-SLE-associeret pankreatitis. Aktiv lupus og flere biokemiske abnormiteter, men ikke behandling med steroider eller asathioprin, var signifikant forbundet med øget dødelighed. Behandling med steroider sænkede dødeligheden med 67% sammenlignet med ikke-behandlede patienter.