Accounting Journal in 10 Fundamental ideoita

säädösten mukaisten kirjanpitovelvoitteiden noudattaminen edellyttää kirjasarjan pitämistä, ja tilikirja on yksi niistä.

ja me viittaamme häneen tässä artikkelissa: vastaamme kysymyksiin, kuten mikä on lehti, mitä siihen on kirjattu, mikä on sen rakenne, miten sitä tehdään päivittäin…..

kuten näette, se sisältää melko laajan katsauksen tämän aiheen perusajatuksiin, ja se koostuu hyvin konkreettisista kysymyksistä-vastauksista, joiden lukeminen ja ymmärtäminen on helpompaa ja nautinnollisempaa.

mikä on tilikirja?

voidaan sanoa, että ”kirjanpitoon” on kirjattava kaikki yrityksen toteuttamat taloudelliset toimet, joiden perustarkoituksena on saada nämä tiedot tilattua ja ryhmiteltyä tilinpäätökseen.

näiden raporttien avulla saadaan tietoa yhteisön taloudellisesta ja rahoitustilanteesta.

no, se on lehdessä, jossa kaikki nämä tapahtumat kirjataan ja tehdään ns.

tämän huomioon ottaen voidaan todeta, että

tilikirja on se, johon kaikki yrityksen tilikauden aikana toteuttamat taloudelliset toimet on kirjattu kirjanpitoon ja järjestetty aikajärjestyksessä.

seuraavissa jaksoissa nähdään yksityiskohtaisesti jokainen tämän määritelmän osa.

¿mitä päiväkirjassa kerrotaan?

rekisteröi kaikki yrityksen harjoittama taloudellinen toiminta, esim.:

 • ostot
 • myynnit
 • asiakkailta saadut käteisvarat
 • velkojen maksaminen
 • rahoitusinvestoinnit
 • henkilöstökulut
 • käsitys avustuksista
 • pääomarakenteeseen tehdyt investoinnit
 • lainojen perustaminen
 • jne.

¿miten tapahtumat kirjataan tilikirjaan?

tilikirjaan merkitään ”kirjanpitomerkinnät” (tai ”kirjanpitomerkinnät”), joiden on oltava aikajärjestyksessä.

kauppalain 28.2 pykälässä säädetään seuraavaa:

” lehti kirjaa päivittäin Kaikki yhtiön toimintaan liittyvät toiminnot. Enintään vuosineljänneksen pituisilta kausilta toteutettujen liiketoimien yhteenlasketut määrät on kuitenkin kirjattava yhteisesti edellyttäen, että niitä koskevat tiedot ovat kyseisen toiminnan luonteen mukaisessa muussa kirjanpidossa tai kirjanpidossa.”

tämän artiklan sisältö olettaa, että:

 • operaatiot on kirjattava kirjaan yksi kerrallaan
 • , mutta ne voidaan kirjata enintään vuosineljänneksen pituisten jaksojen ryhminä edellyttäen, että käytettävissä on toinen ylimääräinen kirja, johon ne on kirjattu erikseen.

käytännössä tämä on hyvin helppoa (ja melko yleistä) työskennellä kirjanpito-ohjelmien kanssa:

itsenäisten paikkojen saamiseksi jokaiseen operaatioon ohjelma kehittää päiväkirjakirjan, jossa on sääntöjen vaatimat yksityiskohdat, mutta voit myös ryhmitellä ne esimerkiksi kuukausijaksoihin, jos pyydämme.

saat ”yhteenvetopäiväkirjan”, joka vie paljon vähemmän tilaa kuin se, joka sisältää kaikki yksityiskohtaiset muistiinpanot.

kun tieto on syötetty kirjanpidon muistiinpanojen kautta, ohjelma järjestää sen vain muutamalla näppäimellä pyydettyihin väliaika-osioihin….

inflaatio

mikä on taloudellinen velkaantuminen

maksuttomat ja maksulliset laskutusohjelmat:ominaisuuksiltaan

mikä lehti on?

koska lehti sisältää kaikki yhtiön tekemät liiketoimet aikajärjestyksessä, se periaatteessa palvelee:

 • ottaa siitä Yleiskirjan ja tilinpäätöksen laatimiseen tarvittavat tiedot.
 • konsultointipaikkana tietyn operaation suorittamisesta.

muista, että kirjanpidossa lehti on tiedon ”portti”, siis ”kaikki muu” osa siihen kerättyä tietoa.

onko lehdessä, pitäisi ja pitäisi olla?

Kyllä, lehdessä on” must ”- palsta (vasemmalla puolella) ja” must ” – palsta (oikealla).

ja velan loppusumman on oltava yhtä suuri kuin velan loppusumma.

tililehden rakenne

lehden rakenne näemme sen kahdesta näkökulmasta: yksi ”horisontaalisesta” ja yksi ”vertikaalisesta”.

1.- Näkökulmasta, jota olemme kutsuneet ”horisontaaliseksi”, lehden rakenne muodostuu sarakesarjasta ja on sama kuin sen muodostavat kirjanpitomerkinnät:

Must Account Concept to Concept Account Have
määrä euroina veloitettavan kirjanpitotilin koodi ja nimi Kirjauskäsite Kirjauskäsite hyvitettävän kirjanpitotilin koodi ja nimi määrä euroina

jokaisessa muistiinpanossa on myös mainittava toimenpiteen päivämäärä.

2.- Näkökulmasta, että olemme kutsuneet ”vertikaalinen” lehdessä esitetään seuraava rakenne:

 • se alkaa alkumerkinnällä: se on se, joka sisältää kaikki edellisen vuoden saldoon päättyneet tilit ja jossa kukin niistä esittää kyseisen saldon. Sen päivämäärä on 1. tammikuuta.

tämä merkintä on tehtävä aina, kun edellisenä vuonna on ollut toimintaa (ja siten kirjanpitoa), kuten on ilmeistä.

 • Seuraava ja päivämäärän mukaan lajiteltu on merkintä, johon kirjataan koko vuoden aikana tehdyt leikkaukset.
 • päiväkirja on suljettu kahdella eri muistiinpanolla:
 1. oikaisumerkintä: sen myötä tuloslaskelman 129 ”tulos” saldot mitätöidään.
 2. loppulasku: se on viimeinen kirjaus ja sen myötä loppulaskelmat mitätöidään niin, että jokaisen loppusaldo on nolla.

¿kenelle päiväkirjan pitäminen on pakollista?

yrittäjät ja ammatinharjoittajat, joiden on mukautettava kirjanpitonsa kauppalain määräyksiin, ovat velvollisia pitämään päiväkirjaa (sekä inventaariota ja tilinpäätöstä).

ja nämä ovat:

 • kaupalliset yhteisöt (esim. osakeyhtiöt, yhteisöt,….).
 • luonnolliset henkilöt, jotka määrittävät suoriutumisensa suoran estimointijärjestelmän perusteella.

siten yrittäjät ja ammatinharjoittajat, jotka luonnollisina henkilöinä määrittelevät suorituksensa, eivät ole velvollisia pitämään päiväkirjaa:

 • yksinkertaistetulla suoralla estimointijärjestelmällä.
 • objektiivisen estimointijärjestelmän (moduulien) mukaan.

Kuinka tehdä lehti

kaikki yhtiön suorittamat toimet kirjataan lehteen, joka suoritetaan kirjanpitomerkintöjen kautta aikajärjestyksessä ja vastaavaa rakennetta noudattaen.

siis kysymykseen, miten päiväkirjaa tehdään? siihen ei voida vastata millään muulla tavalla: se tehdään kirjaamalla kirjanpitoon kaikki yrityksen vuoden aikana toteuttamat toimet ja ottamalla huomioon, että:

 • jos yritys toimi jo edellisenä vuonna, ensimmäinen merkintä lehdessä on avausmerkintä (joka on merkintä, joka sisältää niiden tilien saldot, joilla kirjanpito edellisenä vuonna lopetettiin).
 • silloin kaikki yhtiön toimet kirjaavat kirjanpitomerkinnät on järjestettävä aikajärjestyksessä.
 • lehti päättyy kahteen viimeiseen huomautukseen: yksi on oikaisumerkintä, jolla tulos-ja kulutilien saldot mitätöidään ja toiminnan voitto tai tappio määritetään. Ja toinen on päätöskirjaus, jolla muun kirjanpidon saldot mitätöidään.
 • voit myös tehdä yhteenvetopäiväkirjan: taloustoimet on ryhmiteltävä enintään vuosineljänneksen jaksojen mukaan edellyttäen, että niiden erittely näkyy muissa tietueissa.

miten päiväkirjan tekeminen käytännössä

käytännössä, ja useimmissa tapauksissa päiväkirja sellaisenaan tehdään automaattisesti: nappia painamalla ja vähän muuta.

anna kun selitän:

yritykset käyttävät kirjanpito-ohjelmistoja. Ja tapa työskennellä heidän kanssaan on seuraava: kirjanpitomerkinnät kirjataan, ja niiden perusteella ohjelmassa laaditaan kaikki pakolliset tai vapaaehtoiset raportit ja kirjat.

sitä tarkoitan sillä, että se on tehty ”nappia painamalla ja vähän enemmänkin”: kun kaikki muistiinpanot on koneistettu, ohjelma valmistelee lehden, yleisen tilikirjan, taseen, summien ja saldojen saldot, tuloslaskelman…..

ja valmistelee sen tulostettavaksi paperille tai viemään tiedoston eri muodoissa.

ilmeisesti se ei tee sitä yksin, mutta aiemmin jonkun on pitänyt ”antaa” tiedot.

Journal: legalization

koska se säätelee kirjanpitoa, jota yrittäjien on pidettävä (lehti ja inventaario ja tilinpäätös), kauppalain mukaan ne on myös esitettävä kaupparekisterissä laillistamista varten.

tässä laissa vahvistetaan, että juuri nämä ovat yrityksen kyseisen tilikauden tilit, joten niitä ei voida yksinkertaisesti muuttaa.

keskittyen tämän artikkelin aiheeseen voimme sanoa, että:

lehden laillistaminen on kaupparekisterin suorittama sen esittämisen tarkistaminen ja täydentäminen, jotta se voi tuottaa vastaavat viralliset vaikutukset.

termi, paikka ja muoto

 • termi: lehti sekä inventaario ja tilinpäätös on toimitettava laillistettavaksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

esimerkiksi tapauksissa, joissa yhtiön tilikausi päättyy 31.joulukuuta, määräaika kaupparekisteriin ilmoittamiselle päättyy 30. huhtikuuta.

jos esitys tapahtuu myöhemmin, Rekisteröinnissäkin se myönnetään, mutta todetaan, että se on tehty ”laissa säädetyn ajan ulkopuolella”.

 • sija: Kauppalain mukaan toimivaltainen Kaupparekisteri on Yhtiön kotipaikka.

nykyisin se on kuitenkin pakko toimittaa sähköisesti, mikä on tehtävä portaalin kautta www.registradores.es ja hänen ”Legalia” – ohjelmansa.

 • muoto: kuten jo edellisessä kohdassa todettiin, esitys on tehtävä sähköisesti.

¿voidaanko jo laillistettu kirja oikaista?

mikäli on tarpeen oikaista jo laillistettua kirjaa, aikakauslehteä tai inventaariota ja kirjanpitoa, on myös noudatettava prosessi saatavilla verkossa:

luo oikaisutiedoston, jossa virheen todisteena on yksikön johtajan asiakirja ja tiedostoa on jo muutettu.

ero journal-ja general Ledgerin välillä

lehden ja general Ledgerin välillä on periaatteessa kaksi eroa: toinen sen suhteen, mitä kukin on, ja toinen sen pakollisuuden suhteen.

yleiskirja on apukirja ja erittäin hyödyllinen, mutta toisin kuin lehdessä, sen pitäminen ei ole pakollista.

tosiasia on, että olisi hyvin, hyvin monimutkaista tehdä kirjanpito ilman yleistä tilikirjaa. Lisäksi ohjelmisto luo sen automaattisesti lehteen syötettyjen merkintöjen perusteella.

siinä esitetään liitetiedoissa käytetyt tilit, ja kaikissa niissä on velan ja luoton sarake, niin että kussakin on otettu huomioon kuhunkin kirjaukseen kirjatut määrät.

näin ollen ero lehden ja yleiskirjan välillä on selvä: vaikka ensimmäinen sisältää kaikki taloustoimet, jotka on kirjattu niiden vastaaviin kirjanpitomerkintöihin, toinen sisältää suurimman kaikista käytetyistä tileistä ja jokaisessa näistä suurimmista näkyvät velkaan, luottoon ja erotuksena laskettuun saldoon kirjatut määrät.

Yhteenveto

 • kaikki yhtiön tilikauden aikana toteuttamat toimet on merkitty lehteen vastaaviin kirjanpitomerkintöihin aikajärjestyksessä.
 • sen ylläpito on pakollista kaupallisille yhteisöille ja yrittäjille luonnollisille henkilöille, jotka määrittävät suorien estimointijärjestelmien perusteella suorituksensa.
 • alkaa avausmerkinnällä, joka jatkuu edellisen vuoden lopun saldoilla. Jos kuluva vuosi on ensimmäinen vuosi, lehti alkaa yhtiöittämisen kirjauksella.
 • sen kaksi viimeistä huomautusta ovat kirjaus (joka mitätöi ryhmien 6 ja 7 tilien saldot toiminnan voiton tai tappion määrittämiseksi) ja loppuosa (joka mitätöi kaikkien muiden tilien saldot).
 • lehtikirja on esitettävä laillistettavaksi kaupparekisterissä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • lehdestä eroaa yleiskirja. Tämä on avustaja, jossa kaikki tilit kunkin niiden liikkeet näkyvät debet ja credit ja tuloksena saldo. Pääkirja ei ole pakollinen eikä laillistettu rekisterissä.