Literary Translation

as per pykälä 10 ”Notification Obligation of the data Controller” of Personal Protection Law No. 6698 (”KVKK”), julkaistu virallisessa lehdessä 7.huhtikuuta 2016 ja numeroitu 29677, ja allekirjoitettu laki perusoikeuksien ja-vapauksien suojaamiseksi henkilötietojen käsittelyssä, erityisesti oikeus yksityisyyteen, ja virallisessa lehdessä 10. maaliskuuta 2018 julkaistun ja 30356 numeroidun tiedonannon ”Communiqué on the Rules and Procedures to be observation in Fulfilation of the Notification Obligation” mukaisesti tämän Selvennystekstin tarkoituksena on antaa sinulle tietoja yhtiömme BARLAS eğitimin käsittelemistä henkilötiedoista Danişmanlik Bilişim Hizmetleri Turizm San. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. jäljempänä ’Barlas’ tai ’yritys’).

1-Kuka rekisterinpitäjä on:

tietosuojalain ja siihen liittyvien säädösten mukaan Barlas on oikeutettu ”rekisterinpitäjän”arvonimeen. Voit aina ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta.

Osoite: Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turkki

Puh.: 0212 280 86 36

faksi: 0212 280 33 37

Sähköposti:

2-henkilötietojen käsittely:

alla olevia henkilötietojasi käsitellään suhteessa Barlasiin:

 • henkilötiedot: nimi ja sukunimi, henkilökortti, henkilötunnus, verotunnus
 • yhteystietosi: työosoite, kotiosoite, Sähköposti, lankapuhelin, matkapuhelin, asuinpaikka, osoiterekisteritiedot
 • tiedot koulutustaustasta, työhistoriasta ja työelämästä: työkokemus, alma mater, ammattitaito, CV-tiedot
 • tiedot henkilökohtaisesta asemasta: siviilisääty
 • tiedot Maksuhistoriastasi ja taloudellisesta tilanteestasi: maksuhäiriöriski, varallisuusilmoitus
 • tiedot Pääkonttorimme turvallisuudesta: CCTV-kuvamateriaali, vierailijatiedot, asemille saapuvien ja sieltä poistuvien henkilöiden rekisterit
 • tiedot ajoneuvostasi: rekisterinumero
 • tiedot, jotka tunnistavat sinut asiakkaaksi: asiakasnumero, asiakastapahtumatiedot
 • visuaalinen ja äänitallenteiden tiedot: äänitallenteet
 • arkaluonteiset henkilötiedot: terveydentila

3-Miksi käsittelemme henkilötietojasi:

osana suhdettasi Barlasiin henkilötietojasi käsitellään alla lueteltuihin tarkoituksiin.

 • oikeudellisten menettelyjen seuranta ja toteuttaminen
 • asiakastietojen lataaminen järjestelmään arkistotoimintaa varten
 • Rahoitus-ja kirjanpitotoimien toteuttaminen
 • mainos – / kampanja – / myynninedistämistoimien toteuttaminen
 • sopimusprosessien täytäntöönpano
 • kuukausittaisen Lähdeveroilmoituksen tekeminen
 • pyyntöjen ja valitusten hallinta
 • valtakirjan myöntäminen kolmansien puolesta (lakimies, tullikonsultti, yrityksen henkilöstö, taloudellinen neuvonantaja, ympäristöneuvoja) yhtiön edustaminen eri asioissa
 • irtaimen omaisuuden ja resurssien turvaaminen
 • lainsäädännön mukaisten toimien toteuttaminen
 • palkkapolitiikan toteuttaminen
 • tavaroiden / palvelujen kaupan pitämisen prosessien toteuttaminen
 • tavaroiden / palvelujen hankintaprosessien toteuttaminen
 • tavaroiden / palvelujen hankintaprosessien toteuttaminen
 • tavaroiden / palvelujen myyntiprosessien toteuttaminen
 • kaupan pitämisen ja analysoinnin toteuttaminen
 • fyysisten tilojen turvallisuuden varmistaminen
 • logistiikkatoimien toteuttaminen
 • strategisen suunnittelun toimet

4-käsiteltyjen henkilötietojen siirto:

henkilötietojen siirtämisestä ulkomaille annetun lain säännösten mukaisesti ja tämän Selvennystekstin 3 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin henkilötietojasi voidaan luovuttaa kotimaisille virallisille laitoksille ja organisaatioille, lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimille ja toimeenpanovirastoille, kolmansille osapuolille, jotka voivat olla luonnollisia ja oikeushenkilöitä, joihin olemme yhteydessä, palveluntarjoajille ja niiden johtajille, liikekumppaneille, pankeille, yhtiömme osakkeenomistajille, konserniyhtiöillemme ja sidosyhtiöillemme, tuen toimittajille ja tarjoajille. palvelu.

5-miten keräämme henkilötietoja ja niiden oikeusperusta:

Barlas kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi sinulta, kolmansilta osapuolilta ja oikeusviranomaisilta Internetin, puhelimen ja sähköpostin välityksellä sekä fyysisten, kirjallisten, suullisten ja sähköisten alustojen kautta edellä mainittuihin tarkoituksiin ja alla mainittujen, myös lain 5, 6 ja 8§: n mukaisten oikeudellisten perustelujen perusteella yhtiömme ja sinun välisen oikeussuhteen perustamisen aikana ja tällaisen suhteen ylläpitämisen aikana.

 • nimenomainen suostumuksesi;
 • sen selkeä maininta laeissa, joita yritykseemme sovelletaan, mukaan lukien Verotusmenettelylaki, Turkin velvoitteita koskeva laki ja Turkin kauppalaki;
 • asiakkaan tunnistamista koskevien kansallisten ja kansainvälisten periaatteiden ja käytäntöjen noudattaminen sekä lainsäädännön ja viranomaisten asettamien tietojen säilyttämistä, raportointia ja ilmoittamista koskevien vaatimusten noudattaminen;
 • siltä osin kuin se liittyy suoraan sopimuksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon, sopimuspuolten henkilötietojen käsittelyn välttämättömyys; pyydettyjen tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja tekemiesi sopimusten vaatimusten täyttäminen;
 • tapauksissa, joissa lakisääteisten vastuiden kunnioittaminen on pakollista;
 • jos asianomainen henkilö on ilmaissut sen;
 • jos tietojen käsittely on pakollista myöntämistä varten, oikeuden käyttö tai säilyttäminen;
 • jos tietojen käsittely on pakollista rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen vuoksi, siltä osin kuin kyseisen henkilön perusoikeuksia ja-vapauksia ei loukata.

arkaluonteiset henkilötietosi sen sijaan kerätään, tallennetaan ja käsitellään alla esitettyjen oikeutettujen syiden yhteydessä:

 • nimenomainen suostumuksesi;
 • ilman nimenomaista suostumustasi ei-lääketieteellisiä henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käsitellä lakien määräämissä tapauksissa;
 • myös ilman nimenomaista suostumustasi salassapitovelvollisuuden alaiset henkilöt tai valtuutetut laitokset ja organisaatiot voivat kerätä, tallentaa ja käsitellä henkilötietoja ainoastaan kansanterveyden suojelemiseksi, ennaltaehkäisevän lääketieteen, lääketieteellisen diagnoosin, hoito-ja hoitopalvelujen toteuttamisen sekä terveyspalvelujen ja rahoituksen suunnittelun ja hallinnan vuoksi.

6-SEN HENKILÖN OIKEUDET, JONKA HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN:

sinulla on seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet lain pykälän 11 mukaisesti.

 • oikeus saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei;
 • oikeus pyytää tietoja, jos henkilötietojasi on käsitelty;
 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, käytetäänkö näitä tietoja aiottuihin tarkoituksiin;
 • oikeus tietää ne kotimaiset tai ulkomaiset kolmannet osapuolet, joille henkilötietoja siirretään;
 • oikeus pyytää puutteellisesti tai virheellisesti käsiteltyjen henkilötietojen oikaisua;
 • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai tuhoamista;
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua, poistamista tai tuhoamista ilmoitettavaksi kolmansille osapuolille, joille henkilötietoja on siirretty;
 • oikeus vastustaa sinua vastaan tehdyn tuloksen syntymistä ainoastaan analysoimalla käsiteltyjä tietoja automaattisissa järjestelmissä.;
 • oikeus vaatia korvausta vahingoista, joita sinulle on saattanut aiheutua henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä.

7-Jos haluat ottaa meihin yhteyttä koskien oikeuksiasi ja pyyntöjäsi:

asiaa koskevien lakien ja muun lainsäädännön mukaisten laillisten oikeuksiesi mukaisesti, voit kirjoittaa pyynnön ja toimittaa sen edellä mainittuun osoitteeseemme joko käsin tai julkisen notaarin välityksellä. Voit toimittaa allekirjoitetun kopion hakemuksestasi osoitteeseen Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turkki käsin tai ”Communiqué on the Rules and Procedures of Applying to the Data Controller” – asiakirjan 5 artiklan mukaisesti voit lähettää sen Rekisteröidyllä sähköpostiosoitteellasi (KEP), suojatulla sähköisellä allekirjoituksella, mobiililla allekirjoituksella tai sähköpostiosoitteellasi, jonka olet aiemmin ilmoittanut yhtiöllemme.

kaikki asianomaiset hakemukset hyväksytään vasta sen jälkeen, kun ne ovat läpäisseet henkilöllisyyden varmennusprosessimme, ja pyyntösi käsitellään mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön luonteesta riippuen.

hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

a) nimi, sukunimi ja, jos hakemus on kirjallinen, allekirjoitus

b) Turkin kansalaisten TR-henkilötunnus, kansalaisuus, passin tai henkilötodistuksen numero (jos saatavilla) ulkomaalaisten osalta

c) ilmoitukseen tarkoitettu koti-tai työpaikkaosoite

d) sähköpostiosoite, puhelin-ja faksinumero (jos saatavilla) ilmoituksen osalta

e) pyynnön kohde

hakemukseen lisätään myös hakemukseen liittyviä tietoja ja asiakirjoja.

jos hakemuksestasi aiheutuu lisäkustannuksia, saatat joutua maksamaan tietosuojalautakunnan määräämän maksun. Hakemuksessa olevat pyynnöt käsitellään mahdollisimman pian ja viimeistään 30 (kolmekymmentä) päivää hakemuksen vastaanottamisen jälkeen pyynnön luonteesta riippuen.

voit vierailla Tietosuojaviraston (https://www.kvkk.gov.tr/en/) verkkosivuilla saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi lain nro 6698 ja siihen liittyvän lainsäädännön nojalla.