paavi Leo IX

paavi Leo IX, syntymänimeltään Bruno Egisheim-Dagsburg, oli Rooman piispa ja Paavivaltioiden hallitsija 12.helmikuuta 1049-1054. Leo IX: ää pidetään yleisesti keskiajan historiallisesti merkittävimpänä saksalaisena paavina; hän oli vaikuttamassa vuoden 1054 suureen skismaan, jota pidetään käännekohtana, jossa katolinen ja ortodoksinen kirkko muodollisesti erosivat.
Leo IX suosi perinteistä moraalia uudistaessaan Katolista Kirkkoa. Yksi hänen ensimmäisistä julkisista teoistaan oli Pääsiäissynodin pitäminen vuonna 1049; hän liittyi keisari Henrik III: n seuraan Saksissa ja seurasi tätä Kölniin ja Aacheniin. Hän kutsui myös koolle Reimsin korkeamman papiston kokouksen, jossa hyväksyttiin useita tärkeitä uudistusmielisiä säädöksiä. Mainzissa hän piti kirkolliskokouksen, jossa olivat edustettuina Italian ja ranskan sekä Saksan papisto sekä Bysantin keisarin lähettiläät. Simonia ja papiston avioliitto olivat tässäkin tärkeimmät käsitellyt asiat. Katolinen kirkko pitää häntä pyhimyksenä, hänen juhlapäiväänsä vietettiin 19.