sarja turvallisia ehkäisyvalmisteita potilaille, joilla on Lupus

naiset, joilla on vakaa systeeminen lupus erythematosus, voivat käyttää suhteellisen turvallisesti mitä tahansa kolmesta ehkäisymuodosta-yhdistelmäehkäisytablettia, pelkkää progestiinia sisältävää ehkäisymenetelmää tai kuparista valmistettua kohdunsisäistä ehkäisymenetelmää—tutkimuksen tulosten mukaan kullakin menetelmällä oli oma pieni riskinsä.

näiden ehkäisymuotojen turvallisuutta arvioitiin tutkimuksessa, johon osallistui 162 naista, joilla oli lievä, stabiili systeeminen lupus erythematosus (SLE).

naisten SLE-taudin Aktiivisuusindeksin (SLEDAI) keskiarvo oli 6, 1 yhdistelmähoitoa saaneilla naisilla, 6, 4 pelkkää progestiinia saaneilla naisilla ja 5, 0 kuparikierukkaa saaneilla.

ensisijainen mittaustulos oli maailmanlaajuinen taudin aktiivisuus. Sekundaarisia tuloksia olivat muun muassa taudin roihut, mediaaniaika ensimmäiseen roihutapaukseen ja haittatapahtumat. Taudin aktiivisuutta arvioitiin lähtötilanteessa ja kuukausina 1, 2, 3, 6, 9, ja 12.

näiden kolmen ryhmän (N. Engl. J. Med. 2005;353:2539–49).

keskimääräinen aika taudin pahenemiseen oli 3 kuukautta kummassakin ryhmässä. Kummassakin hormonaalista ehkäisyä käyttäneessä ryhmässä kaksi naista sairastui tromboosiin, yhteensä neljässä tapauksessa. Vaikeita tulehdustapauksia oli viisi KIERUKKARYHMÄSSÄ, kaksi OC-ryhmässä ja kaksi pelkästään progestiinia sisältävän pillerin käyttäjillä.

vaikka kaikki kolme menetelmää ovat suhteellisen turvallisia, hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttävät naiset vaativat tarkkaa seurantaa tromboosiriskin varalta, toteaa Tri Sanchez-Guerrero kumppaneineen.

oheisessa pääkirjoituksessaan Tri Bonnie L. Bermas Bostonin Brigham and Women ’ s Hospitalista totesi, että on useita syitä määrätä suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita naisille, joilla on vakaa SLE.

näistä syistä remission aikana suunnitellut raskaudet johtavat parempiin tuloksiin; nämä naiset käyttävät usein teratogeenisiä lääkkeitä ja vaativat luotettavaa ehkäisyä; ja OCs saattaa vähentää luukatoa potilailla, jotka saavat pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa (N. Engl. J. Med. 2005;353:2602–4).

kaiken kaikkiaan tulokset ” tukevat yhdistelmäehkäisytablettien käyttöä niillä, joilla on inaktiivinen tai kohtalaisen aktiivinen, stabiili sairaus.”