alacsony energiájú elektrondiffrakció energiafelbontással

az alacsony energiájú elektrondiffrakció (LEED) jól bevált technika a felszíni atomelrendezés értékelésére. Az információ a rugalmasan szétszórt elektronokból származik. Általában a diffrakciós foltok közötti termikus diffúz hátteret állandónak feltételezzük, és állandóként kivonjuk. A spot profil elemzéshez, amely egységek, például szigetek vagy domének elrendezését biztosítja, a rugalmas intenzitást az egész Brillouin zónában meg kell mérni. A szokásos LEED rendszerek (néhány eV energiafelbontással) nem tudnak különbséget tenni a rugalmas és a termikus diffúz szórás között. Erre a célra új eszközt fejlesztettek ki. A nagyfelbontású LEED rendszerből származó eltérítő egységet megfelelő módon kombináltuk egy nagyfelbontású elektron energiaveszteség‐spektrométer (EELS) 127 ons analizátorával. Az új műszert Si(111), Al(111) és Al(111)+O2 felülettel ellenőriztük. Az energiafelbontás (ANCONNE=6,7 meV) lehetővé teszi a fononveszteségek nagy részének elválasztását. A momentum felbontás (átviteli Szélesség 150 nm) megegyezik a többi nagy felbontású LEED rendszerrel. Ennek eredményeként bemutatásra kerül az első nagy lendületű és nagy energiafelbontású LEED rendszer (ELS‐LEED).