irodalmi fordítás

a személyes adatok védelméről szóló törvény 10.cikke szerint “az Adatkezelő értesítési kötelezettsége”. 6698 (“KVKK”), megjelent a Hivatalos Közlönyben kelt április 7, 2016 és számozott 29677, és aláírta a törvény az alapvető jogok és szabadságjogok védelme, amikor a személyes adatok feldolgozása, különösen a magánélethez való jog, és mint egy a “Communique_comnique_communications betartandó szabályok és eljárások teljesítése során a bejelentési kötelezettség”, megjelent a Hivatalos Közlönyben kelt március 10, 2018 és számozott 30356, ez a pontosítás szöveg célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok feldolgozása cégünk BARLAS E._COMMUNICATIONS Dani _COMPLICATIONS biliim Hizmetleri Turizm San. VE DI 6 TIC. Kft. O.D. O. (a továbbiakban: “Barlas” vagy “Társaság”).

1-ki az adatkezelő:

a személyes adatok védelméről szóló törvény és a vonatkozó rendelkezések értelmében a Barlas jogosult az “Adatkezelő”címre. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken keresztül.

Cím: Esentepe Mah. Mithat Ulu Enterprises Sok. 17 21 Plaza Ons, Isztambul, Törökország

Tel.: 0212 280 86 36

Fax: 0212 280 33 37

e-mail:

2-személyes adatok feldolgozása:

az alábbiakban megadott személyes adatait a Barlas-szal való kapcsolatának keretében dolgozzuk fel:

 • személyi igazolvány adatai: Név és vezetéknév, személyi igazolvány, személyi igazolvány, adóazonosító szám
 • az Ön elérhetősége: munkahelyi cím, lakcím, e-mail, vezetékes telefon, mobiltelefon, lakóhely, lakcím-nyilvántartási rendszer nyilvántartása
 • iskolai végzettségére, munkahelyi előzményeire és szakmai életére vonatkozó adatok: munkatapasztalat, alma mater, szakmai készségek, önéletrajz adatai
 • személyes státuszra vonatkozó adatok: családi állapot
 • adatok az Ön fizetési előzményeiről és pénzügyi helyzetéről: nemteljesítés kockázata, vagyonnyilatkozat
 • adatok cégünk székhelyének biztonságáról: CCTV felvételek, látogatói nyilvántartások, az állomásokra belépő és onnan kilépő személyek nyilvántartásai
 • adatok az Ön járművéről: rendszám
 • adatok, amelyek Önt mint ügyfelet azonosítják: ügyfélszám, ügyfél tranzakciós adatok
 • az Ön vizuális adatai: és hangfelvételi adatok: hangfelvételek
 • érzékeny személyes adatok: egészségi állapot

3-miért kezeljük az Ön személyes adatait:

a Barlas-szal való kapcsolatának részeként az Ön személyes adatait az alább felsorolt célokra dolgozzuk fel.

 • jogi eljárások nyomon követése és végrehajtása
 • ügyféladatok feltöltése a rendszerbe archiválási tevékenység céljából
 • pénzügyi és számviteli műveletek végrehajtása
 • reklám / kampány / promóciós folyamatok végrehajtása
 • szerződéses folyamatok végrehajtása
 • havi forrásadó-bevallás készítése
 • kérelmek és panaszok kezelése
 • meghatalmazás megadása harmadik felek nevében (ügyvéd, vámügyi tanácsadó, vállalati személyzet, pénzügyi tanácsadó, környezetvédelmi tanácsadó) hogy képviselje a cég különböző ügyekben
 • biztonságának biztosítása ingó áruk és források
 • tevékenységek végrehajtása a jogszabályoknak megfelelően
 • végrehajtása a bérpolitika
 • végrehajtása marketing folyamatok áruk / szolgáltatások
 • végrehajtása beszerzési folyamatok áruk / szolgáltatások
 • végrehajtása értékesítési folyamatok áruk / szolgáltatások
 • marketing és elemzési tevékenységek végrehajtása
 • fizikai terek biztonságának biztosítása
 • logisztikai tevékenységek végrehajtása
 • stratégiai tervezési tevékenységek

4-a kezelt személyes adatok továbbítása:

a személyes adatok külföldre történő továbbításáról és továbbításáról szóló törvény rendelkezéseinek keretein belül, valamint a jelen pontosítási szöveg 3. cikkében meghatározott célokból az Ön személyes adatait megoszthatjuk hazai hivatalos intézményekkel és szervezetekkel, bűnüldöző szervekkel, bíróságokkal és végrehajtó hivatalokkal, harmadik felekkel, akik természetes vagy jogi személyek lehetnek, akikkel kapcsolatban állunk, szolgáltatókkal és azok vezetőivel, üzleti partnereivel, bankjaival, részvényeseivel, a csoporthoz tartozó vállalatokkal és kapcsolt vállalkozásokkal, beszállítókkal és támogatási szolgáltatókkal szolgáltatások.

5-a személyes adatok gyűjtésének módja és jogalapja:

a Barlas összegyűjti, tárolja és feldolgozza az Ön személyes adatait Öntől, harmadik felektől és jogi hatóságoktól interneten, telefonon és e-mailben, valamint fizikai, írásbeli, szóbeli és elektronikus platformokon keresztül a fent említett célokra és az alább említett jogi indokok alapján, amelyeket a törvény 5., 6. és 8. cikkének rendelkezései is előírnak, a Társaságunk és Ön közötti jogviszony létesítése és az ilyen kapcsolat fenntartása során.

 • az Ön kifejezett hozzájárulása;
 • annak egyértelmű hivatkozása a társaságunkra vonatkozó törvényekben, beleértve az adóeljárási törvényt, a török kötelezettségek kódexét és a török kereskedelmi kódexet;
 • az ügyfelek azonosítására vonatkozó nemzeti és nemzetközi elvek és politikák betartása, valamint a jogszabályok és a hivatalos hatóságok által meghatározott adatmegőrzési, jelentési és értesítési követelmények betartása;
 • amennyiben az közvetlenül kapcsolódik egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, a szerződő felek személyes adatainak feldolgozásának szükségessége; a kért termékek és szolgáltatások nyújtása, valamint az Ön által kötött szerződések követelményeinek teljesítése;
 • azokban az esetekben, amikor kötelező a jogi kötelezettségek teljesítése;
 • ha az érintett nyilvánosságra hozta;
 • ha az adatfeldolgozás kötelező a nyújtáshoz, jog hasznosítása vagy megőrzése;
 • ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekei miatt kötelező, az érintett alapvető jogai és szabadságai nem sérülnek.

az Ön érzékeny személyes adatait viszont az alábbi jogos indokokkal együtt gyűjtjük, tároljuk és kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulása;
 • az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem orvosi személyes adatok gyűjthetők, tárolhatók és feldolgozhatók a törvényekben meghatározott esetekben;
 • az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes orvosi adatokat olyan személyek is gyűjthetik, tárolhatják és feldolgozhatják, akik titoktartási kötelezettség alá tartoznak, vagy felhatalmazott intézmények és szervezetek csak a közegészség védelme érdekében, valamint a megelőző orvoslás, az orvosi diagnózis, a kezelési és gondozási szolgáltatások végrehajtása, valamint az egészségügyi szolgáltatások tervezése és kezelése és finanszírozása céljából.

6-AZON SZEMÉLY JOGAI, AKINEK A SZEMÉLYES ADATAIT FELDOLGOZZÁK:

Ön a következő jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban a törvény 11.cikkének rendelkezéseivel összhangban.

 • a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jog;
 • a személyes adatok feldolgozására vonatkozó információkérés joga;
 • a személyes adatok feldolgozásának céljáról és arról, hogy ezeket az adatokat a tervezett célokra használják-e;
 • a személyes adatok továbbításának hazai vagy külföldi harmadik feleinek megismeréséhez való jog;
 • ;
 • a hiányosan vagy helytelenül kezelt személyes adatok helyesbítésének kérelmezéséhez való jog;
 • a személyes adatok törlésének vagy megsemmisítésének kérelmezéséhez való jog;
 • a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy megsemmisítésének kérelmezéséhez való jog, amelyet értesíteni kell azon harmadik feleknek, akiknek a személyes adatokat továbbították;
 • a feldolgozott adatok automatizált rendszerekkel történő kizárólagos elemzésével szembeni tiltakozáshoz való jog;
 • a személyes adatok jogellenes feldolgozása miatt esetlegesen elszenvedett károk megtérítésének joga.

7-ha jogaival és kéréseivel kapcsolatban kapcsolatba kíván lépni velünk:

a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok által biztosított törvényes jogainak megfelelően petíciót írhat, amelyben feltünteti kéréseit, és kézzel vagy közjegyzőn keresztül eljuttathatja a fent említett címünkre. A kérelem aláírt példányát az Esentepe Mah címre szállíthatja. Mithat Ulu Enterprises Sok. 17 21 Plaza ons, Isztambul, Törökország kézzel, vagy az 5. cikk szerint a “Communiqu blokkok a szabályok és eljárások alkalmazása az Adatkezelő” akkor küldje el segítségével a regisztrált e-mail cím (KEP), biztonságos elektronikus aláírás, mobil aláírás vagy az e-mail címét birtokunkban, amelyet korábban közölt cégünk.

minden érintett kérelmet csak akkor fogadunk el, ha azok megfelelnek a személyazonosság-ellenőrzési folyamatunknak, és kérelmeit a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül kezeljük, a kérelem jellegétől függően.

a jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) név, vezetéknév és, ha írásbeli kérelemről van szó, az Ön aláírása

b) TR azonosító szám török állampolgárok számára, állampolgárság, útlevélszám vagy azonosító szám (ha van) külföldiek számára

C) lakcím vagy munkahelyi cím az értesítéshez

d) E-mail cím, telefon-és faxszám (ha rendelkezésre áll) bejelentéshez

e) a kérelem tárgya

a kérelemhez kapcsolódó információkat és dokumentumokat is hozzá kell adni a kérelemhez.

ha kérelme többletköltséggel jár, előfordulhat, hogy a Személyes Adatvédelmi Testület által kiszabott díjat kell fizetnie. A kérelmében szereplő kéréseit a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kezeljük, a kérelem jellegétől függően.

látogasson el a Személyes Adatvédelmi ügynökség weboldalára (https://www.kvkk.gov.tr/en/), hogy további információkat kapjon a 6698.sz. törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerinti jogairól.