Lav-energi elektron diffraksjon med energi oppløsning

Lav‐energi elektron diffraksjon (LEED) Er en veletablert teknikk for evaluering av overflaten atom arrangement. Informasjonen er avledet fra de elastisk spredte elektronene. Vanligvis antas den termiske diffuse bakgrunnen mellom diffraksjonspunkter å være konstant og subtraheres som en konstant. For spotprofilanalyse, som gir arrangement av enheter som øyer eller domener, må den elastiske intensiteten måles gjennom Brillouin-sonen. De vanlige LEED-systemene (med energioppløsning på noen eV) kan ikke skille mellom elastisk og termisk diffus spredning. Til dette formål er det utviklet et nytt instrument. Vi kombinerte avbøyningsenheten fra ET HØYOPPLØSELIG LEED-system med 127° analysator fra ET HØYOPPLØSELIG elektron‐energitapspektrometer (ÅL) på en passende måte. Det nye instrumentet ble sjekket Med si(111), Al(111) og Al(111)+O2 overflaten. Energiløsningen (Δ=6,7 meV) tillater separasjon av en stor brøkdel av fonontap. Momentumoppløsningen (overføringsbredde 150 nm) er den samme som andre HØYOPPLØSELIGE LEED‐systemer. SOM et resultat presenteres det første LEED‐systemet med både høy momentum og høy energioppløsning (ELS-LEED).