Literary Translation

I Henhold Til Artikkel 10 «Datakontrollørens Meldeplikt» I Personopplysningsloven Nr. 6698 («KVKK»), publisert i Official Gazette datert 7.April 2016 og nummerert 29677, og undertegnet i lov for å beskytte grunnleggende rettigheter og friheter ved behandling av personopplysninger, spesielt retten til personvern, og i henhold til «Communiqupuncture på Reglene og Prosedyrene Som Skal Overholdes under Oppfyllelse Av Meldeplikten», publisert i Official Gazette datert 10. Mars 2018 og nummerert 30356, Er Denne Avklaringsteksten ment å gi deg informasjon om personopplysninger behandlet av Vårt Selskap BARLAS EĞ [email protected] BILI ④IM hizmetleri Turizm san. JEG HAR LESTŞ LTD. Ş. (heretter kalt «Barlas» eller «Selskapet»).

1-HVEM SOM ER BEHANDLINGSANSVARLIG:

I Henhold Til Personvernlovgivningen og tilhørende forskrifter, Har Barlas rett til tittelen «Behandlingsansvarlig». Du kan alltid kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Adresse: Esentepe Mah. Mithat Ulu Üü Sok. 17 21 Plaza Şş, Istanbul, Tyrkia

Tlf.: 0212 280 86 36

Faks: 0212 280 33 37

E-Post:

2-BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER:

dine personopplysninger som angitt nedenfor behandles innenfor rammen av ditt forhold Til Barlas:

 • Dine ID-Detaljer: navn og etternavn, ID-kort, identitetsnummer, skatteidentifikasjonsnummer
 • Dine Kontaktdetaljer: arbeidsadresse, hjemmeadresse, e-post, fasttelefon, mobiltelefon, bosted, adresseregistreringssystemposter
 • Data om Utdanningsbakgrunn, Jobbhistorie og Yrkesliv: arbeidserfaring, alma mater, faglige ferdigheter, CV detaljer
 • Data Om Personlig Status: sivilstatus
 • Data Om Betalingshistorikk og Økonomisk Situasjon: risiko for mislighold, erklæring om rikdom
 • Data Om Sikkerheten Til Selskapets Hovedkontor: CCTV-opptak, besøksregistre, registre over personer som kommer inn og ut av stasjonene
 • Data Om Kjøretøyet ditt: lisensnummer
 • Data Som Identifiserer Deg Som Kunde: kundenummer, kundetransaksjonsdetaljer
 • Din visuelle og lydopptak data: lydopptak
 • Sensitive Personopplysninger: helsestatus

3-HVORFOR VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER:

som en del av ditt forhold til Barlas behandles dine personopplysninger for formål som er oppført nedenfor.

 • Oppfølging og gjennomføring av juridiske prosedyrer
 • Opplasting av kundedata til systemet for å utføre arkiveringsaktiviteter
 • Gjennomføring av finansielle og regnskapsmessige operasjoner
 • Gjennomføring av reklame / kampanje / salgsfremmende prosesser
 • Gjennomføring av kontraktsprosesser
 • Månedlig Kildeskattemelding
 • Håndtering av forespørsler og klager
 • tildeling av fullmakt på Vegne Av Tredjeparter (advokat, tollkonsulent, selskapspersonell, finansiell rådgiver, miljørådgiver) å representere selskapet i ulike saker
 • Sikre sikkerheten til flyttbare varer og ressurser
 • Gjennomføring av aktiviteter i samsvar med lovgivningen
 • Gjennomføring av lønnspolitikken
 • Gjennomføring av markedsføringsprosesser for varer / tjenester
 • Gjennomføring av innkjøpsprosesser for varer / tjenester
 • Gjennomføring av salgsprosesser for varer / tjenester
 • gjennomføring av markedsførings-og analyseaktiviteter
 • sikre sikkerheten til fysiske rom
 • gjennomføring av logistikkaktiviteter
 • gjennomføring av strategiske planleggingsaktiviteter

4-OVERFØRING AV BEHANDLEDE PERSONOPPLYSNINGER:

innenfor rammen av bestemmelsene I Loven om overføring av personopplysninger og overføring til utlandet og for formål som er angitt I Artikkel 3 I Denne Avklaringsteksten, kan dine personopplysninger deles med innenlandske offisielle institusjoner og organisasjoner, rettshåndhevende organer, domstoler og utøvende kontorer, tredjeparter som kan være fysiske og juridiske personer som vi er tilknyttet, til tjenesteleverandører og deres ledere, forretningspartnere, banker, aksjonærer i Vårt Selskap, Til Våre Konsernselskaper og tilknyttede selskaper, leverandører og leverandører av støtte tjenesten.

5-HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER og DETS JURIDISKE GRUNNLAG:

Barlas samler inn, lagrer og behandler dine personopplysninger fra deg, tredjeparter og juridiske myndigheter via internett, telefon og e-post og gjennom fysiske, skriftlige, muntlige og elektroniske plattformer for de formål som er nevnt ovenfor og på grunnlag av de nedenfor nevnte juridiske begrunnelser som også er fastsatt i bestemmelsene I Artikkel 5, 6 og 8 I Loven, under etableringen av et juridisk forhold mellom Vårt Selskap og deg og under opprettholdelsen av et slikt forhold.

 • ditt uttrykkelige samtykke;
 • dets klare henvisning i lovene Som Vårt Selskap er underlagt, inkludert Skatteprosedyrloven, den tyrkiske Forpliktelsesloven Og den tyrkiske Kommersielle Koden;
 • Overholdelse av nasjonale og internasjonale prinsipper og retningslinjer med hensyn til kundeidentifikasjon, samt overholdelse av krav til datalagring, rapportering og varsling som fastsatt av lovgivningen og offisielle myndigheter;
 • i den utstrekning det er direkte knyttet til inngåelse eller utførelse av en kontrakt, nødvendigheten av å behandle avtalepartenes personopplysninger; å levere de forespurte produktene og tjenestene og for å oppfylle kravene i kontraktene som er inngått av deg;
 • i tilfeller der det er obligatorisk å oppfylle juridiske forpliktelser;
 • Hvis det har blitt avslørt av den berørte personen;
 • Hvis databehandling er obligatorisk for tildelingen, utnyttelse eller bevaring av en rettighet;
 • hvis databehandling er obligatorisk for den behandlingsansvarliges legitime interesser, i den grad de grunnleggende rettighetene og frihetene til den berørte personen ikke krenkes.

dine sensitive personopplysninger, derimot, samles inn, lagres og behandles i forbindelse med de legitime grunnene som er gitt nedenfor:

 • ditt uttrykkelige samtykke;
 • Uten ditt uttrykkelige samtykke kan ikke-medisinske personopplysninger samles inn, lagres og behandles i tilfeller fastsatt av lover;
 • også uten ditt uttrykkelige samtykke kan personlige medisinske data samles inn, lagres og behandles av personer som er underlagt taushetsplikt eller autoriserte institusjoner og organisasjoner bare for å beskytte folkehelsen, samt for forebyggende medisin, medisinsk diagnose, gjennomføring av behandling og omsorgstjenester og planlegging og styring av helsetjenester og finansiering.

6-RETTIGHETER TIL PERSONEN HVIS PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES:

du har følgende rettigheter i forhold til dine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene I Lovens Artikkel 11.

 • retten til å lære om dine personopplysninger behandles eller ikke;
 • retten til å be om informasjon hvis dine personopplysninger er behandlet;
 • retten til å lære formålet med behandling av personopplysninger og om slike data brukes til det tiltenkte formål;
 • retten til å vite de innenlandske eller utenlandske tredjepartene som personopplysninger overføres til;
 • retten til å be om korrigering av ufullstendige eller feilbehandlede personopplysninger;
 • retten til å be om sletting eller ødeleggelse av personopplysninger;
 • retten til å be om korreksjon, sletting eller ødeleggelse av personopplysninger for å bli varslet til tredjeparter som personopplysninger ble overført til;
 • retten til å motsette seg forekomsten av et resultat mot deg gjennom den eksklusive analysen av de behandlede dataene av automatiserte systemer;
 • retten til å kreve erstatning for eventuelle skader du måtte ha lidd på grunn av ulovlig behandling av personopplysninger.

7-HVIS du ØNSKER Å KONTAKTE oss om DINE RETTIGHETER og FORESPØRSLER:

i samsvar med dine juridiske rettigheter i henhold til relevante lover og annen lovgivning, kan du skrive en petisjon som angir dine forespørsler og levere den til vår ovennevnte adresse enten for hånd eller gjennom en notarius publicus. Du kan levere en signert kopi Av søknaden din Til adressen Esentepe Mah. Mithat Ulu Üü Sok. 17 21 Plaza Şş, Istanbul, Tyrkia for hånd, Eller I Henhold Til Artikkel 5 i «Communiqupuncture på Reglene og Prosedyrene for Å Søke På Datakontrolløren» kan du sende det til ved å bruke din registrerte e-postadresse (KEP), sikker elektronisk signatur, mobil signatur eller din e-postadresse som du tidligere har kommunisert til vårt selskap.

alle berørte søknader vil kun bli akseptert etter at de har bestått vår identitetsbekreftelsesprosess, og dine forespørsler vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen 30 dager, avhengig av forespørselens art.

følgende må inkluderes i søknaden din:

a) Navn, etternavn og, hvis det er en skriftlig søknad, din signatur

b) tr-identitetsnummer for tyrkiske statsborgere, nasjonalitet, passnummer eller ID-nummer (hvis tilgjengelig) for utlendinger

c) en boligadresse eller arbeidsplass adresse for varsling

d) E-postadresse, telefon og faksnummer (hvis tilgjengelig) for melding

e) emnet for forespørselen

informasjon og dokumenter knyttet til søknaden legges også til søknaden.

hvis søknaden din medfører ekstra kostnader, må du kanskje betale et gebyr pålagt Av Personvernstyret. Dine forespørsler i søknaden din vil bli behandlet så snart som mulig og senest 30 (tretti) dager etter mottak av søknaden din, avhengig av forespørselens art.

du kan besøke Nettstedet Til Personal Data Protection Agency (https://www.kvkk.gov.tr/en/) for å få mer informasjon om dine rettigheter I Henhold Til Lov nr. 6698 og tilhørende lovgivning.