Lupus-assosiert pankreatitt

en rekke lupus pasienter utvikler episoder av akutt «idiopatisk» pankreatitt, som ikke er relatert til de kjente årsakene til mekanisk obstruksjon av bukspyttkjertelen eller toksisk-metabolske etiologier. Denne lupus-assosiert pankreatitt er sjelden. Den estimerte årlige forekomsten var 0.4–1.1/1000 lupus pasienter. Et litteratursøk fant detaljerte beskrivelser av denne tilstanden hos 77 lupus pasienter. Deres median alder var 27, og 88% var kvinner. Magesmerter var det hyppigste pankreatitt – relaterte symptomet (88%). I 97% ble diagnosen pankreatitt basert på laboratoriebevis på forhøyet serumamylase eller lipase. De fleste tilfellene var ikke relatert til behandling med steroider eller azatioprin. De fleste pasientene (84%) hadde aktiv lupus ved pankreatitt. Dødeligheten var 27%, høyere enn ved ikke-SLE-assosiert pankreatitt. Aktiv lupus og flere biokjemiske abnormiteter, men ikke behandling med steroider eller azatioprin, var signifikant forbundet med økt dødelighet. Behandling med steroider reduserte dødeligheten med 67% sammenlignet med ikke-behandlede pasienter.