Lupus miliaris disseminatus faciei

Lupus miliaris disseminatus faciei, også kjent som akne agminata, er en sykdom med et lignende utseende til akne vulgaris. Årsaken TIL LMDF er ukjent.

Lupus miliaris disseminatus faciei

Andre navn

LMDF

Lupus miliaris disseminatus faciei (Lmdf) - Dermatol Sinica 2007; 25 (2)175-176-2.png

Spesialitet

Dermatologi

LMDF forekommer vanligvis i ansiktet, men ekstrafaciale presentasjoner er rapportert. Mycobacterium tuberculosis eller dets produkter kan forårsake en caseous nekrose og dermed kanskje en av flere mulige årsaker. Noen forfattere ser LMDF som en variant av granulomatøs rosacea eller en presentasjon relatert Til Demodeksfollikulitt. Andre foreslår det som en ny uavhengig enhet og foreslo et nytt begrep: Ansikts Idiopatiske Granulomer Med Regressiv Evolusjon. Misago et al. postulert LMDF som en vanlig voksen form, barndommen granulomatøs periorificial dermatitt som en sjelden barndom form, og perioral dermatitt som en særegen form forverret av topikale kortikosteroider. Det finnes ingen randomiserte kontrollerte studier for BEHANDLING AV LMDF.

den vanlige førstelinjeterapien er orale tetracykliner med variabel suksessrate. Dapson, lavdose prednisolon, clofazimin og isotretinoin har alle blitt prøvd i noen tilfeller. 1450-nm diodelaseren har vist seg å forbedre LMDF.