Lyceum Movement-Usa

Tittelside.

Lardner, Dionysius. Populære Forelesninger Om Vitenskap Og Kunst: Levert i De Viktigste Byene og Byene I Usa. New York: Greeley & McElrath, 1846.

oppkalt etter stedet Der Aristoteles foreleste i antikkens Hellas, lyceum bevegelsen var en tidlig form for populær voksenopplæring som blomstret i Usa i det 19.århundre. Nummerering rundt 3000 av 1834, disse lokale foreninger eller samfunn gitt konserter, debatter, demonstrasjoner, og foredrag om emner av aktuell interesse. Noterte forelesere, entertainere og lesere ville reise «lyceum circuit», gå fra by til by eller stat til stat for å underholde, snakke eller debattere på en rekke steder.
En American Society For Diffusion Of Useful Knowledge ble grunnlagt som en del av lyceum bevegelsen i Usa rundt samme periode. Dens Boston gren var aktiv fra 1829 til 1947 og sponset foredrag av slike høyttalere Som Ralph Waldo Emerson. Faktisk ble Mange Av Emersons essays opprinnelig skrevet som lyceumforelesninger.