Lydia Moss Bradley

Lydia Moss Bradley, (født 31.juli 1816, Vevay, Ind., USA-døde Jan. 16, 1908, Peoria, Ill.), Amerikansk filantrop som grunnla Og utrustet Bradley University I Peoria. Tidlig i livet viste hun kvaliteter av besluttsomhet og evne. I Mai 1837 giftet Hun Seg Med Tobias S. Bradley og flyttet med Ham Til Peoria, hvor han i løpet av de neste tre tiårene blomstret i land og bank. Hans død i 1867 forlot unbegun deres plan om å gi en utdanningsinstitusjon til minne om deres seks barn, som alle hadde dødd unge, men det forlot henne økonomiske midler til å forfølge det.

Bradley aktivt forvaltet sin eiendom og gjennom klok investering, hovedsakelig I Peoria real estate, betydelig økt det. Ulike andre filantropier, inkludert kirkegaver og et hjem for eldre kvinner, engasjert henne mens hun jobbet mot hennes hovedmål. Et charter For Bradley Polytechnic Institute ble oppnådd i 1896, Og I 1897 Bradley Hall og Horology Hall, instituttets første bygninger, ble reist. Med en $2 millioner begavelse og en campus på 28 dekar (11,3 hektar), var skolen fra den første fast etablert. Det tar sikte på å gi både faglig og praktisk opplæring og var en pioner spesielt innen innenlandsk vitenskap. The college, som det ble kalt, senere lagt kunst og musikk skoler, og i 1920, avvikling sin academy, ble det en vanlig høyskole og tildelt sin første baccalaureate grader. I 1946 ble Det Bradley University.