Pave Leo Ix

Pave Leo Ix, Født Bruno Av Egisheim-Dagsburg, var biskop Av Roma og hersker Av Kirkestaten fra 12. februar 1049 til sin død i 1054. Leo ix er allment betraktet som den mest historisk betydningsfulle tyske paven i Middelalderen; han var medvirkende til utfellingen av Det Store Skismaet i 1054, betraktet vendepunktet der De Katolske Og Ortodokse Kirker formelt skilt.
Leo ix favoriserte tradisjonell moral i sin reformasjon av Den Katolske Kirke. En av hans første offentlige handlinger var Å holde Påskesynoden I 1049; han sluttet Seg til Keiser Henrik III i Sachsen og fulgte ham til Køln og Aachen. Han innkalte også til et møte av de høyere prestene I Reims der flere viktige reformerende dekreter ble vedtatt. I Mainz holdt Han et råd hvor det italienske og franske så vel som det tyske presteskapet var representert, og ambassadører for Den Bysantinske keiseren var til stede. Også her, simoni og ekteskapet av presteskapet var de viktigste sakene behandlet. Han regnes som en helgen av Den Katolske Kirke, hans festdag feiret den 19. April.