Presentasjon: Kliniske Trekk VED Sle Med Interstitiell Cystitt( Lupus Cystitt); En Undergruppe Av Lupus Med Interstitiell Cystitt, Hydronefrose Og Gastro-enteropati (2007)

Bakgrunn:
Interstitiell cystitt (IC) er en sjelden komplikasjon AV SLE. Det har vært noen rapporter om lupus pasienter med interstitiell cystitt (lupus cystitt) som samtidig utviklet gastrointestinale symptomer. Men kliniske trekk ved lupus pasienter med IC gjenstår å bli belyst.
Metoder:
vi analyserte medisinske journaler av 15 SLE med IC i Chiba Universitetssykehus, NHO Shimoshizu sykehus, Yokohama Rosai sykehus og Dokkyo Universitetssykehus mellom 1990 og 2006. Som kontroll har vi også gjennomgått medisinske journaler av 163 sle-pasienter uten IC ved Chiba Universitetssykehus mellom 1998 og 2003. Diagnose som IC ble bekreftet av urologer. Vi har også gjennomgått 69 SLE tilfeller med interstitiell cystitt rapportert i engelsk eller Japansk litteratur.
Resultater:
SLE-pasienter med IC var 9 menn og 75 kvinner i alderen 12-57 år, og deres sykdomsvarighet fra oppstart av lupus til ic var 0-3 år (gjennomsnittlig 0,35 år). Hydronephrosis eller hydroureter ble funnet hos 97% av lupus pasienter med IC. Interessant nok viste noen pasienter hydronephrosis og hydroureter uten nedsatt blærekapasitet. Videre viste 92,4% av lupus-pasientene med IC gastrointestinale symptomer som diare eller ileus og 34,2% av pasientene hadde ascites. Gastrointestinale symptomer gikk foran IC i 46% av tilfellene og ble utviklet samtidig til IC hos 45% av pasientene. Urin-og gastrointestinale symptomer ble utviklet hos aktive SLE-pasienter. Proteinuri ble funnet 62% av lupus pasienter MED IC, i hvem diffus proliferativ nefritt (WHO IV) ble sjelden utviklet. Sentralnervøse manifestasjoner ble funnet hos bare 8,5% av pasientene, mens 36% AV sle-pasientene (n=163) viste nevropsykiatriske symptomer på våre sykehus. Kortikosteroid var effektivt på 87% av IC i SLE for å øke blærevolumene og forbedre deres urin-og gastrointestinale symptomer.
Konklusjoner:
Interstitial cystitis I SLE har unike kliniske egenskaper; 1) hydronephrosis/ hydroureter med/uten redusert blærevolum, 2) forening med gastro-enteropati eller peritonitt. SLE med interstitiell cystitt kan derfor være en undergruppe AV SLE som påvirker urinveiene og gastrointestinale systemer.

K. Kurasawa, Ingen; K. Kumano, Ingen; Y. Maezawa, Ingen; N. Nakagawa, Ingen; Y. Kita, Ingen; T. Sugiyama, Ingen; K. Takabayashi, Ingen.