Archive: Marriages and births in Sweden

SCB-liggande 2014.PNG

huwelijk komt nu vaker voor in Zweden

auteur: Statistics Sweden, Unit for Population Statistics
Data extrahed in June 2015.

dit artikel over huwelijken en geboorten maakt deel uit van een proefproject dat Eurostat samen met de lidstaten uitvoert. Het doel van het proefproject is beter in te spelen op de behoeften van de gebruikers door het artikel van Eurostat waarin gegevens op EU-niveau worden gepresenteerd, aan te vullen met meer gedetailleerde informatie over hetzelfde onderwerp, maar op nationaal niveau. Artikelen van de deelnemende lidstaten zijn beschikbaar in de overeenkomstige nationale talen en in het Engels en vormen samen met het artikel van Eurostat een online publicatie.

in tegenstelling tot de trends in de rest van de EU is het huwelijk in Zweden in de jaren 2000 vaker voorgekomen. Het ruwe aantal huwelijken, dat wil zeggen hoe vaak het is om te trouwen, is ook hoger in Zweden dan in de EU-lidstaten in totaal. Tegelijkertijd leven veel mensen samen zonder getrouwd te zijn, en de meerderheid van de kinderen worden buitenechtelijk geboren.

Figuur 1: Aantal huwelijken en ruwe huwelijk tarief, Zweden

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk, Zweden

Figuur 3: Aantal echtscheidingen en ruwe huwelijk tarief, Zweden

Figuur 4: Aantal levende geboorten en vruchtbaarheid, Zweden

Tabel 1: Aantal mensen die trad in het huwelijk met een persoon van hetzelfde geslacht in 2013 naar leeftijd en geslacht, Zweden

Figuur 5: Aantal gehuwde per maand in 2013, Zweden

Tabel 2: Aantal geboorten per maand 2013, Zweden

belangrijkste statistische bevindingen

in 2013 werden 51 554 huwelijken gesloten in Zweden. Het aantal huwelijken is de afgelopen jaren gevarieerd, maar de trend is dat het vaker is geworden om te trouwen. We zien dit als we kijken naar het aandeel huwelijken per 1 000 inwoners, het ruwe aantal huwelijken, dat is gestegen van 4,5 in 2000 naar 5,4 in 2013.

het komt ook vaker voor dat men in Zweden trouwt dan in de rest van de EU. Voor alle 28 lidstaten van de EU is het meest recente ruwe huwelijkspercentage 4.2 (2011).

als we kijken naar de bevolking van personen ouder dan 20 jaar, was in totaal 43,9 procent getrouwd. Vrouwen zijn gemiddeld jonger dan mannen wanneer ze voor het eerst trouwen. De gemiddelde leeftijd voor personen die voor het eerst trouwen was 33,0 jaar voor vrouwen en 35,7 jaar voor mannen.

trouwen op latere leeftijd is een andere trend. Sinds 2000 is de gemiddelde leeftijd voor het huwelijk voor zowel vrouwen als mannen met bijna drie jaar gestegen. Terugblikkend naar de jaren zestig zien we dat de gemiddelde leeftijd voor het huwelijk met ongeveer tien jaar is toegenomen.

groot aantal echtscheidingen

maar niet alle huwelijken duren een leven lang. In 2013 eindigden 26 933 huwelijken in een scheiding. Dit was het hoogste aantal sinds 1975. In de afgelopen drie decennia schommelde het aantal echtscheidingen tussen 20 000 en 25 000 per jaar, op enkele uitzonderingen na.

gemiddeld duren huwelijken die eindigen in echtscheiding elf jaar in Zweden, maar veel echtscheidingen vinden plaats na vier – vijf jaar. Wanneer het huwelijk vaker voorkomt, zal het dus vaker gebeuren om na een aantal jaren te scheiden. Tussen 2001 en 2008 nam het aantal huwelijken toe, gevolgd door een toenemend aantal echtscheidingen in 2005 en daarna. Het aantal echtscheidingen per 1 000 inwoners, dat wil zeggen het ruwe echtscheidingspercentage, is gestegen van 2,2 in 2005 naar 2,8 in 2013. Dit is hoger dan veel andere EU-lidstaten. Als we kijken naar alle EVA-landen, maar ook naar de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, dan ligt het percentage scheidingen onder de 2,5.

1.3 miljoen mensen wonen samen zonder gehuwd te zijn

eind 2011 leefde ongeveer 46 procent van de bevolking in een consensuele Unie, ongeacht of ze getrouwd waren of niet. Bijna 70 procent van de mensen in deze relaties waren getrouwd of geregistreerde partners in een homohuwelijk.

maar in Zweden is het ook gebruikelijk om in hetzelfde huishouden te wonen in een huwelijksachtige vorm, maar zonder gehuwd te zijn. Begin 2011 woonden in totaal 1,3 miljoen mensen van 20 jaar en ouder samen met een ander zonder getrouwd te zijn. Dit aantal kwam overeen met 18.3 procent van de mensen in die leeftijdsgroep. Dit was ook het hoogste cijfer voor alle EU-landen.

meer kinderen per vrouw in de jaren 2000

in 2013 werden in Zweden 113 593 kinderen geboren, waarvan 58 472 jongens en 55 121 meisjes. Het aantal geboren kinderen is sinds 2000 gestaag toegenomen met een piek in 2010, en is sindsdien enigszins afgenomen. Naast de bevolkingsgroei is de stijgende trend in het aantal kinderen geboren omdat het vaker voorkomt om een derde kind te krijgen.

het vruchtbaarheidscijfer geeft aan hoeveel kinderen een vrouw naar verwachting tijdens haar leven zal hebben. In Zweden is het in de jaren 2000 gestaag toegenomen en behoort het nu tot de hoogste van Europa. In 2013 bedroeg het vruchtbaarheidscijfer 1,89 per vrouw, wat kan worden vergeleken met het gemiddelde voor de 28 EU-lidstaten van 1,55. Als we teruggaan naar het jaar 2000, bedroeg het vruchtbaarheidscijfer in Zweden 1,54, vergelijkbaar met het gemiddelde van de EU-lidstaten in 2013.

de trend in de afgelopen decennia is dat vrouwen in Zweden, net als in de rest van de EU, langer wachten om een gezin te stichten. In 2000 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de eerste moeders 27,9; in 2013 steeg het overeenkomstige cijfer tot 29,1. Het ligt iets hoger dan het EU-gemiddelde van 28,7. Er zijn ook enkele regionale verschillen in Zweden. Bovenal is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen hoger in en rond de metropolitane gebieden waar de bevolking gestaag groeit.

de meeste kinderen in Zweden zijn buitenechtelijk geboren en dit is sinds 1993 het geval. Sinds 2000 bevindt het aandeel zich op een relatief stabiel maar licht dalend niveau. Hoewel het steeds vaker voorkomt dat kinderen buitenechtelijk geboren worden in de rest van Europa, neemt Zweden nog steeds de leiding. In 2013 werd 54,4 procent van de kinderen geboren uit een ongehuwde moeder, vergeleken met het EU-gemiddelde van ongeveer 40 procent. Als we kijken naar de kinderen die het eerste kind zijn van zowel de moeder als de vader, dan is het aandeel buitenechtelijk geboren nog hoger met meer dan 60 procent.

homohuwelijk het vaakst in de metropolitane gebieden

Zweden heeft sinds 2009 een genderneutraal huwelijksrecht. Dit betekent dat twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen volgens dezelfde wetgeving die van toepassing is op twee mensen van verschillende geslachten. De nieuwe wet vervangt de in 1995 ingevoerde wet inzake geregistreerd partnerschap. Hoewel er geen juridisch verschil is tussen een partnerschap en een huwelijk, kozen veel paren van hetzelfde geslacht ervoor om hun partnerschap om te zetten in het huwelijk toen de nieuwe wet werd ingevoerd.

in 2013 trouwden 652 vrouwen en 498 in Zweden geregistreerde mannen met een persoon van hetzelfde geslacht. In de regel zijn vrouwen die met elkaar trouwen jonger dan mannen. De gemiddelde leeftijd voor vrouwen die het homohuwelijk aangaan was 34, terwijl de overeenkomstige leeftijd voor mannen 42 was.

eind 2013 leefden in totaal 4 883 vrouwen en 3 962 mannen in een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit komt overeen met iets minder dan één persoon per 1 000 inwoners in Zweden. Het homohuwelijk en geregistreerde partnerschappen komen het meest voor in de drie metropolitane graafschappen Stockholm, Västra Götaland en Skåne en in de provincie Uppsala.

augustus meest populaire maand voor bruiloften

veel huwelijken in Zweden vinden plaats tijdens de zomermaanden. In 2013 trouwde bijna de helft van de paren (48 %) in de maanden juni, juli en augustus.

maar dit is niet altijd het geval geweest. Toen Zweden een agrarische samenleving was, was het gebruikelijk om te trouwen aan het einde van het jaar. Pas na het voltooien van het harde werk aan het einde van de zomer was er tijd voor festiviteiten en het starten van een gezin. Tijdens de zomer, en vooral in augustus, vonden er weinig bruiloften plaats. Naarmate een agrarische samenleving geleidelijk werd vervangen door een industriële samenleving, werd het meer gebruikelijk om te trouwen in de zomer.

de meeste kinderen geboren in de zomer

de zomer is over het algemeen bewogen als het gaat om het stichten van een gezin. Tijdens de jaren 2000 is het de tijd van het jaar dat de meeste kinderen worden geboren, wat erop kan wijzen dat zwangerschappen zijn gepland voor een grotere mate, en veel paren dan de voorkeur aan kinderen tijdens hun vakantie. In 2013 werden 10 506 kinderen geboren in juli, terwijl het minste aantal kinderen in December werd geboren (8 101).

dit is ook een patroon dat in de loop van de tijd is veranderd. Tijdens de jaren 1970, 80 en 90 werden de meeste kinderen geboren in het voorjaar in Maart en April, dat wil zeggen ongeveer negen maanden na de zomervakantie. Echter, November en December zijn al lang de maanden van het jaar waarin het minste aantal kinderen in Zweden worden geboren.

zie ook

  • onlinepublicatie over huwelijken en geboorten in de EU en de lidstaten
  • statistieken Zweden