Louis Antoine de Bougainville

Circumnavigation of the World

aan boord van het fregat Boudeuse en vergezeld van het storeship Étoile voer Bougainville in November 1766 vanuit Nantes. Rond de straat van Magellan stak hij de Stille Oceaan over via Tahiti, die hij New Cytheria noemde en die hij in romantische termen beschreef. Hij voer verder naar Samoa, dat hij de Zeevaardersgroep noemde, en naar de Nieuwe Hebriden, die hij de grote Cycladen noemde. Van daar, bewegend naar het Westen, werd hij weggestuurd van de Australische kust ongeveer 100 mijl ten oosten van Cooktown door gevaarlijke riffen.Bougainville trok vervolgens noordwaarts door de Koraalzee, rondde Nieuw-Guinea na problemen met de wind, en zeilde naar huis, raakte de Solomonen, de Molukken en Batavia aan en bereikte Saint-Malo op 16 maart 1769. Hij was daarmee de eerste Fransman die rond de wereld reisde, en hoewel geen van zijn ontdekkingen van groot belang was, verwierf hij veel nuttige informatie en prestige. Het heldere verhaal dat hij publiceerde in 1771 trok veel aandacht en versterkte het geloof in het concept van de “noble savage.”