ruch licealny-Stany Zjednoczone

Strona tytułowa.

Lardner, Dionizjusz. Wykłady popularnonaukowe i artystyczne: wygłoszone w głównych miastach i miasteczkach Stanów Zjednoczonych. New York : Greeley & McElrath, 1846.

nazwany od miejsca, w którym Arystoteles wykładał w starożytnej Grecji, ruch licealny był wczesną formą popularnej edukacji dorosłych, która rozkwitła w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Do 1834 r. lokalne stowarzyszenia lub stowarzyszenia liczyły około 3000 osób, organizując koncerty, debaty, Demonstracje i wykłady na aktualne tematy. Znani wykładowcy, artyści i czytelnicy podróżowali po „obwodzie liceum”, przechodząc od miasta do miasta lub stanu do stanu, aby bawić się, mówić lub debatować w różnych miejscach.
American Society for the Diffusion of Useful Knowledge zostało założone jako część ruchu licealnego w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w tym samym okresie. Jego oddział w Bostonie był aktywny od 1829 do 1947 roku i sponsorował wykłady takich mówców jak Ralph Waldo Emerson. W rzeczywistości wiele esejów Emersona zostało pierwotnie napisanych jako wykłady w liceum.