zapalenie trzustki związane z toczniem

u wielu pacjentów z toczniem występują epizody ostrego „idiopatycznego” zapalenia trzustki, niezwiązane ze znanymi przyczynami mechanicznej niedrożności przewodu trzustkowego lub etiologii toksyczno-metabolicznej. Toczeń związane zapalenie trzustki jest rzadkie. Szacowana roczna częstość występowania wynosiła 0.4–1.1/1000 pacjenci z toczniem. W literaturze znaleziono szczegółowe opisy tego schorzenia u 77 chorych na toczeń. Mediana ich wieku wynosiła 27 lat, a 88% stanowiły kobiety. Ból brzucha był najczęstszym objawem związanym z zapaleniem trzustki (88%). U 97% pacjentów rozpoznanie zapalenia trzustki oparto na wynikach badań laboratoryjnych zwiększonej aktywności amylazy lub lipazy w surowicy. Większość przypadków nie była związana z leczeniem sterydami lub azatiopryną. Większość pacjentów (84%) miała aktywny toczeń w czasie zapalenia trzustki. Śmiertelność wynosiła 27%, więcej niż w przypadku niezwiązanego z SLE zapalenia trzustki. Aktywny toczeń i kilka nieprawidłowości biochemicznych, ale nie leczenie sterydami lub azatiopryną, były istotnie związane ze zwiększoną śmiertelnością. Leczenie steroidami zmniejszyło śmiertelność o 67% w porównaniu z pacjentami nieleczonymi.