hummer Totem

hummer totem symboliserar självständighet och ensamhet, livslängd och förnyelse. För att en hummer ska växa måste de kasta sina skal. De lever liv av avskildhet, gömmer sig på havsbotten bland klipporna och tången.

deras livslängd är lång, upp till 50 år, och de växer kontinuerligt under hela sin livscykel.

vattenvarelser talar om passion, känslor, det inre jaget. Hummeren talar om behovet av att kasta vårt yttre skal, att gå in som nycklarna till personlig tillväxt ligger i vår inre värld. De som söker växer också ständigt.

personlig reflektion …

när du ser en hummer som ditt totemdjur talar det om behovet av att lyssna på dina egna instinkter och inre visdom och inte lita så mycket på yttre världens åsikter. Hummer säger att du inte låter andra definiera dig, bryta dig fri från begränsningar och driva fortsatt tillväxt under hela ditt liv.

hummer talar om ett behov av att söka tröst i ensamhet, ta den tiden för att bättre förstå din djupare natur och du kommer att hitta sann uppfyllelse.

hummer dröm Symbolism

levande hummer i drömmar symboliserar potentiella kommande svårigheter. Om du äter en hummer i en dröm sägs det symbolisera att något förlorat hittas eller returneras till dig.

av 700 000 födda kommer endast 3% att överleva. Hummer har också mycket lång livslängd. Läs mer nedan.