lågenergielektrondiffraktion med energiupplösning

lågenergielektrondiffraktion (LEED) är en väletablerad teknik för utvärdering av ytatomarrangemanget. Informationen härrör från de elastiskt spridda elektronerna. Vanligtvis antas den termiska diffusa bakgrunden mellan diffraktionsfläckar vara konstant och subtraheras som en konstant. För spotprofilanalys, som ger arrangemang av enheter som öar eller domäner, måste den elastiska intensiteten mätas i hela Brillouin-zonen. De vanliga LEED-systemen (med energiupplösning av vissa eV) kan inte skilja mellan elastisk och termisk diffus spridning. För detta ändamål har ett nytt instrument utvecklats. Vi kombinerade avböjningsenheten från ett LEED‐system med hög upplösning med 127 ozi‐analysator från en högupplöst elektronenergiförlustspektrometer (ål) på ett lämpligt sätt. Det nya instrumentet kontrollerades med SI(111), Al(111) och Al (111)+O2-ytan. Energiupplösningen (XHamster=6,7 meV) möjliggör separation av en stor del av fononförluster. Momentumupplösningen (överföringsbredd 150 nm) är densamma som andra högupplösta LEED‐system. Som ett resultat presenteras det första LEED‐systemet med både hög momentum och hög energiupplösning (ELS-LEED).