Louis Antoine de Bougainville

omkörning av världen

ombord på fregatten Boudeuse och åtföljt av butikshipetborictoile seglade Bougainville från Nantes i November 1766. Han rundade Magellansundet och korsade Stilla havet via Tahiti, som han kallade New Cytheria och som han beskrev i romantiska termer. Han seglade vidare till Samoa, som han kallade Navigator Group, och till Nya Hebriderna, som han kallade de stora Kykladerna. Därifrån, när han flyttade västerut, vände han sig bort från den australiensiska kusten cirka 100 mil öster om Cooktown av farliga rev.

Bougainville gick sedan norrut genom Korallhavet, rundade Nya Guinea efter problem med vindarna och seglade hem, rörde vid Solomons, Moluccas och Batavia och nådde Saint-Malo den 16 mars 1769. Han blev därmed den första fransmannen som kringgår världen, och även om ingen av hans upptäckter var av stor betydelse fick han mycket användbar information och prestige. Den klara berättelsen som han publicerade 1771 väckte stor uppmärksamhet och stärkte tron på begreppet ”noble savage.”