Lupus miliaris disseminatus faciei

Lupus miliaris disseminatus faciei , även känd som acne agminata, är en sjukdom med liknande utseende som acne vulgaris. Orsaken till LMDF är okänd.

Lupus miliaris disseminatus faciei

andra namn

LMDF

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) - Dermatol Sinica 2007;25(2) 175-176-2.png

specialitet

dermatologi

LMDF förekommer vanligtvis i ansiktet, men extrafacial presentationer har rapporterats. Mycobacterium tuberculosis eller dess produkter kan orsaka en fallös nekros och därmed kanske en av flera möjliga orsaker. Vissa författare ser LMDF som en variant av granulomatös rosacea eller en presentation relaterad till Demodex follikulit. Andra föreslår det som en ny oberoende enhet och föreslog en ny term: ansikts idiopatiska granulom med regressiv utveckling. Misago et al. postulerad LMDF som en vanlig vuxenform, granulomatös periorificial dermatit hos barn som en sällsynt barndomsform och perioral dermatit som en märklig form förvärrad av topikala kortikosteroider. Det finns inga randomiserade kontrollerade studier tillgängliga för behandling av LMDF.

den vanliga första linjens terapi är orala tetracykliner med varierande framgångsnivåer. Dapson, lågdos prednisolon, klofazimin och isotretinoin har alla testats i vissa fall. 1450 nm diodlaser har visat sig förbättra LMDF.