Lyceum Movement-USA

Titel sida.

Lardner, Dionysius. Populära föreläsningar om vetenskap och konst: levereras i de viktigaste städerna i USA. New York: Greeley & McElrath, 1846.

uppkallad efter den plats där Aristoteles föreläste i antikens Grekland, lyceum rörelsen var en tidig form av populär Vuxenutbildning som blomstrade i USA under 19-talet. Dessa lokala föreningar eller föreningar hade cirka 3000 år 1834 och tillhandahöll konserter, debatter, demonstrationer och föreläsningar om ämnen av aktuellt intresse. Noterade föreläsare, underhållare och läsare skulle resa ”lyceum circuit”, gå från stad till stad eller stat till stat för att underhålla, tala eller debattera på olika platser.
ett amerikanskt samhälle för spridning av användbar kunskap grundades som en del av lyceumrörelsen i USA runt samma period. Dess Boston-filial var aktiv från 1829 till 1947 och sponsrade föreläsningar av sådana talare som Ralph Waldo Emerson. Faktum är att många av Emersons uppsatser ursprungligen skrevs som lyceumföreläsningar.