Lydia Moss Bradley

Lydia Moss Bradley, (född 31 juli 1816, Vevay, Ind., USA-dog Jan. 16, 1908, Peoria, Sjuk.), Amerikansk filantrop som grundade och gav Bradley University i Peoria. Tidigt i livet visade hon kvaliteter av beslutsamhet och förmåga. I maj 1837 gifte hon sig med Tobias S. Bradley och flyttade med honom till Peoria, där han under de kommande tre decennierna blomstrade i land och Bank. Hans död 1867 lämnade unbegun sin plan att förse en utbildningsinstitution till minne av sina sex barn, som alla hade dött unga, men det lämnade henne de ekonomiska medlen för att driva den.

Bradley förvaltade aktivt sin egendom och genom kloka investeringar, främst i Peoria fastigheter, ökade den kraftigt. Olika andra filantropier, inklusive kyrkans gåvor och ett hem för äldre kvinnor, engagerade henne medan hon arbetade mot sitt huvudmål. En stadga för Bradley Polytechnic Institute erhölls 1896, och 1897 uppfördes Bradley Hall och Horology Hall, institutets första byggnader. Med en begåvning på 2 miljoner dollar och ett campus på 28 hektar (11,3 hektar) var skolan från den första fast etablerade. Det syftade till att ge både akademisk och praktisk utbildning och var en pionjär särskilt inom inhemsk vetenskap. Högskolan, som det kallades, lade senare till konst-och musikskolor, och 1920, efter att ha avbrutit sin akademi, blev det en vanlig högskola och tilldelade sina första baccalaureatgrader. 1946 blev det Bradley University.