Ny studie undersöker cerebrovaskulära händelser hos lupuspatienter

ledd av John Hanly, MD, FRCPC, reumatolog vid Queen Elizabeth II Health Services Center och professor i reumatologi vid Dalhousie University Medical School, Halifax, Nova Scotia, Kanada, studien försökte identifiera frekvensen, egenskaperna och resultaten av cerebrovaskulära händelser, såväl som kliniska och autoantikroppsföreningar, i en multietnisk/rasisk startkohort av patienter med SLE. Dr. Hanly har studerat effekterna av lupus på nervsystemet i mer än 30 år, och hans forskning undersöker vilka problem som är relaterade till lupus och vilka inte. Svaren kommer att påverka prognos och behandling för lupuspatienter.

” vi hittade cerebrovaskulära händelser, såsom stroke och övergående ischemi, är den fjärde vanligaste neuropsykiatriska händelsen hos patienter med SLE, med en prevalens på 4,5%”, säger Dr.Hanly. ”Vi upptäckte också att de flesta cerebrovaskulära händelser, särskilt de som inträffar tidigt i sjukdomsförloppet, direkt kan hänföras till lupus själv snarare än till ateroskleros.”