påven Leo IX

påven Leo IX, född Bruno av Egisheim-Dagsburg, var biskopen i Rom och härskare över påvliga stater från 12 februari 1049 till sin död 1054. Leo IX anses allmänt vara den mest historiskt betydelsefulla tyska påven under medeltiden; han bidrog till Nederbörden av den stora schismen 1054, betraktad som vändpunkten där de katolska och ortodoxa kyrkorna formellt separerade.
Leo IX gynnade traditionell moral i sin reformering av den katolska kyrkan. En av hans första offentliga handlingar var att hålla Påsksynoden 1049; han gick med i kejsaren Henry III i Sachsen och följde honom till Köln och Aachen. Han kallade också till ett möte med de högre prästerna i Reims där flera viktiga reformeringsdekret antogs. Vid Mainz höll han ett råd där såväl italienska och franska som tyska präster var representerade och ambassadörer för den bysantinska kejsaren var närvarande. Även här var simony och prästers äktenskap de viktigaste frågorna som behandlades. Han betraktas som ett helgon av den katolska kyrkan, hans festdag firas den 19 April.