Transit Mars Square Natal Pluto ~ maktmissbruk

Transiteringsaspekter

astrologiska transiter är en del av det som vanligtvis kallas prediktiv astrologi, astrologins påstående att förutsäga eller förutse framtida trender och utveckling. De flesta astrologer betraktar numera termen ’förutsägelse’ som något av en missvisande, som modern astrologi inte anspråk på att direkt förutsäga framtida händelser som sådana. Istället hävdas att ett astrologiskt mönster med avseende på framtiden kan motsvara någon av olika möjligheter. Vad som faktiskt förutses är utvecklingen av omständigheter och arten av individens reaktion på situationen

Mars Transits

Mars är planeten för energi och handling. Ingen Mars, ingen aktivitet. Det är också planeten av ilska och våld. Mars bryr sig inte om energin används för arbete eller kamp. Så länge det finns åtgärder.

Mars Square Natal Pluto

det kan vara en tid med allvarliga maktkampar och argument. Din ambitiösa natur kommer att vara stark, och du vill göra framsteg, men du måste vara försiktig så att du inte missbrukar din makt för att komma framåt. Dina energinivåer är mycket höga, och du kan uppnå stora saker utan manipulation. Eftersom power play är ett dominerande tema undviker du nu att spela offrets roll och om du har den tendensen, undvik dåliga stadsdelar eller områden där våld kan uppstå. Utmaningar kommer att mötas med dina arbetskollegor och det är viktigt att stå på marken men undvik att vara hänsynslös eller dominerande i dina relationer.

Dela Inlägg