Virusinfektion (Lymfocystis) hos fisk

Lymfocystis sjukdom

Lymfocystis sjukdom är en vanlig virusinfektion som påverkar hud och fenor hos saltvatten och sötvattensfisk. Även om det är allvarligt, orsakar det inga hälsoproblem, sjukdomen förvirrar bara fisken.

fiskar som hålls i akvarier eller ute i dammar är båda mottagliga för Lymfocystis sjukdom. Den målade glasfisken är den mest benägna akvariefisken för att få denna infektion.

symtom och typer

virusinfektionen orsakar tillväxt på huden eller fenorna, som liknar blomkål.

Lymfocystissjukdomen utgör inget hälsoproblem för fisken, men tillväxten kan göra djuret mindre estetiskt tilltalande.

diagnos

en mikroskopisk undersökning av hudvävnaden görs för att korrekt diagnostisera virusinfektionen.

behandling

när Lymfocystis sjukdom har diagnostiserats kan veterinären rekommendera att inte behandla fisken. Detta beror på att infektionen inte är terminal. Men antivirala läkemedel ordineras ibland, men det botar sällan sjukdomen.